Erasmus+ACT

 

Logo ATC

 

 

Projekt "Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów" został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ dnia 1 października 2015 roku i był realizowany do 31 sierpnia 2018 roku.

 

CEL DZIAŁAŃ

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.
Badania dowodzą, że kompetencje przekrojowe studentów są poszukiwane przez pracodawców na całym świecie, w tym również te wybrane w projekcie: przedsiębiorczość, kreatywność, komunikatywność i współpraca w grupie. Każdy student kończąc uczelnię wyższą powinien je posiadać. Opracowana metoda spowoduje, że uczelnie wyższe będą miały większe możliwości szybszego i bardziej trafnego reagowania na potrzeby płynące z rynku pracy, również przy rozwoju kierunków studiów i dostosowaniu planów nauczania do potrzeb rynku pracy.

 

ZADANIA

W ramach projektu opracowane zostaną i zrealizowane kolejne zadania:
•    Opracowanie raportu dotyczącego stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego;
•    Zaprojektowanie i przeprowadzenie badań zapotrzebowania na umiejętności przekrojowe wśród przedsiębiorców;
•    Opracowanie macierzy zależności metod kształcenia praktycznego i nauczania umiejętności przekrojowych;
•    Zaprojektowanie modeli procesów rozwijania umiejętności przekrojowych w ramach kształcenia praktycznego;
•    Testowanie, wdrożenie i zbadanie opracowanych modeli referencyjnych procesów nabywania najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców umiejętności przekrojowych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych metod kształcenia praktycznego;
•    Opracowanie charakterystyki najbardziej skutecznych procesów kształcenia pozwalających na szybki rozwój umiejętności przekrojowych wśród studentów;
•    Opracowanie i upowszechnienie ostatecznej wersji metody nauczania umiejętności przekrojowych w ramach kształcenia praktycznego.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej z 8 instytucjami z 4 krajów europejskich. Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska (Polska). Partnerami w projekcie są zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak i instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: the Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia) – federacja edukacyjna oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) – izba gospodarcza. Dzięki współpracy międzynarodowej zainicjowanej w ramach projektu zapewniony zostanie szeroki zasięg oddziaływania wypracowanych rezultatów.

Inicjatywa Akcelerator Wiedzy Technicznej®
Problematyka projektu wpisuje się w działania, zainicjowane na Politechnice Poznańskiej w 2006 roku przez dr. inż. Macieja Szafrańskiego i dr. inż. Marka Golińskiego, których celem jest przyspieszanie nabywania wiedzy i umiejętności zwłaszcza przez przyszłych i młodych pracowników w przedsiębiorstwach. Inicjatywa ta funkcjonuje pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej® (www.awt.org.pl ).

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

www.atcerasmus.eu 

Znajdź nas na FB!