Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką

REKRUTACJA

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023
Termin składania dokumentów na studia podyplomowe: do 30 września 2022 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających umiejętnie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa.

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych i produkcyjnych firm. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania i wykorzystania informatycznych systemów wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w obszarze produkcji i logistyki. W nowatorski sposób przedstawione będę problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

Studia podyplomowe są propozycją dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.


ORGANIZACJA STUDIÓW

Wszystkie zajęcia realizowane na studiach podyplomowych odbywają się na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy ul. Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Studia realizowane są w trybie zaocznym, łączna liczba godzin zajęć to 220 godzin lekcyjnych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Pobierz.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:
•    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
•    wypełniony formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2,
60-965 Poznań, pokój 126

 

Istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów prosimy przesłać na adres mailowy: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

Oryginały dokumentów muszą być złożone w sekretariacie studiów podyplomowych najpóźniej na 1 zjeździe.

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.


OPŁATY

Opłata za studia wynosi: 2450 zł za semestr.

Czesne za studia należy wpłacić na konto:
Santander Bank Polska SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką 
(imię i nazwisko uczestnika studiów)

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
tel. kom.: +48 795 405 119
tel. (61) 665 34 19 lub (61) 665 33 72
fax: (61) 665 33 75
email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 
Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Małgorzata Tuszkowska
tel. +48 61 224 45 09
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl