Data dodania

Międzynarodowy Warsztat Zarządzania Strategicznego

Już po raz XXV na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbędą się  Międzynarodowe Warsztaty Zarządzania Strategicznego. 
Przez 25 lat trwania warsztatów wzięło w nich udział około 2 000 studentów z 21 ośrodków akademickich z: Ameryki Południowej, Australii, Afryki, Azji i Europy.

Tegoroczne warsztaty odbędą się w dniach 15-19.04.2024. Weźmie w nich udział 80 studentów, w tym 40 studentów z:

 • University of Technology Sydney; Australia
 • Centria University of Applied Sciences; Finlandia
 • Niederrhein University of Applied Sciences; Niemcy
 • XU Exponential University-Potsdam; Niemcy
 • University of Lille; Francja
 • University Valenciennes; Francja

Program warsztatów obejmuje:

 • Promotion session
 • Team building and cross-cultural management
 • System thinking in strategic management
 • Mission statement and strategic objectives
 • Strategic analysis of macroenvironment, industry environment and potential of the company
 • Strategy crafting
 • Strategy mapping
 • Final presentation.

Obecna, 25 edycja warsztatów jest organizowana przez zespół, w skład którego wchodzą:  
prof. dr hab. inż. Stefana Trzcieliński,
dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP, 
dr inż. Paweł Królas

przy wsparciu Dziekana Wydziału WIZ
dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP.


Materiał nadesłał: dr inż. Paweł Królas 

PL