Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania to projekt, który Politechnika Poznańska, wspólnie z Partnerami: Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań i Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Unit Ylivieska (Finland), zrealizowała w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt trwał od 01.05.2010 do 30.06.2012 roku, a jego całkowity budżet to ponad 2 mln zł.  Instytucją Pośredniczącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Głównym celem projektu było dostosowanie informacji o potrzebach wielkopolskiego rynku pracy do podaży programów kształcenia zawodowego w regionie. Rozwiązania projektowe kierowane były zarówno do podmiotów na terenie Wielkopolski działających w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku pracy, pracodawców, jak i uczniów kształcących się w szkołach o profilu zawodowym.


Potrzeby, na które odpowiadał projekt.

W ramach realizowanych zadań projektu uczniowie szkół zawodowych otrzymali aktualną, krótką i treściwą informację o pożądanych przez pracodawców kompetencjach, natomiast pracodawcy pozyskali zindywidualizowaną informację o pracownikach z odpowiednimi kompetencjami. Szkoły, samorządy i instytucje rynku pracy uzyskali dedykowane raporty z kompleksową informacją na temat luk kompetencji na rynku pracy, co przyczyniło się do eliminowania nieefektywnych i tworzenia nowych kierunków zawodowych w Wielkopolsce.

W projekcie zostały zastosowane liczne innowacje, zarówno w sferze technicznej jak i merytorycznej. Zaprojektowane narzędzie pozwoliło gromadzić aktualne i rzeczywiste dane o rynku pracy w Wielkopolsce w zakresie kształcenia zawodowego.


Intuicyjne i bezpłatne rozwiązania.

Zaprojektowane intuicyjne rozwiązania systemu oraz sposoby przepływu informacji pomiędzy instytucjami, pracodawcami a pracownikami przyczyniły się do skracania czasu poszukiwania pracy lub pracownika. Dzięki współpracy z Partnerami oraz przy współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, narzędzie było dostępne dla użytkowników bezpłatnie. Jest to ważne, zwłaszcza z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski oraz poszukiwania jednego, wspólnego, bezpłatnego narzędzia udostępniającego informacje w zakresie aktualnych i prognozowanych danych odnoszących się do rynku pracy.


Fińskie doświadczenia.

Partnerem Politechniki Poznańskiej w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania jest również Central Ostrobothnia University for Applied Sciences z Kokkola w Finlandii. Pomoc zagranicznego partnera pozwoliła na zaadoptowanie wybranych rozwiązań z kraju, w którym systemy kształcenia uchodzą za jedne z najlepszych na świecie.

 

Kontynuacja działań.

Rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji projektu Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania, są rozwijane w ramach projektu Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe. Obydwa projekty są praktycznym wyrazem założeń i idei przyświecających powstaniu Akceleratora Wiedzy Technicznej®.

 

Więcej informacji na:  www.zawodowcy.org
ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: biuro.awt.wsmp@put.poznan.pl :: www.awt.put.poznan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.