Wiedza dla gospodarki

 Logo Wiedza dla gospodarki

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2009 i potrwa do grudnia 2013. Nadzór prowadzi prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw., a kierownictwo objął mgr Paweł Stajkowski. Do projektu bezpośrednio zaangażowany będzie zespół specjalistów oraz kadra akademicka. 

 

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy do 2013r. poprzez poprawienie jakości kształcenia. W związku z tym opracowane zostaną programy kształcenia na nowych kierunkach studiów przy współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Studenci studiów I stopnia będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia.

 

W ramach projektu zostaną otwarte cztery nowe, przyszłościowe kierunki studiów II stopnia: Zarządzanie, Logistyka i Inżynieria Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa na wydziale Technologii Chemicznej. Łącznie w ramach projektu wsparcie uzyska 780 studentów PP.

 

Studia na wybranych kierunkach mogą okazać się bardzo atrakcyjne dla kandydatów gdyż poza interesującym programem kształcenia przewidziane są również dla studentów dodatkowe działania:

  • staże dla studentów i absolwentów – łącznie przewidzianych jest 150 staży studenckich w najatrakcyjniejszych przedsiębiorstwach; uczestnicy będą mieli możliwość nabyć umiejętności praktyczne;
  • udział pracodawców w procesie kształcenia – w celu wzmocnienia aspektów praktycznych kształcenia przygotowanych zostanie 77 bloków wykładowych poprowadzonych przez specjalistów z przemysłu;
  • Targi Pracy – skierowane będą do wszystkich studentów końcowych lat studiów i absolwentów wszystkich wydziałów PP; organizacja targów pracy ułatwi bezpośredni kontakt studentów i absolwentów z pracodawcami i stworzy możliwość podjęcia pracy;
  • spotkania panelowe z pracodawcami – udział w nich weźmie w sumie 160 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz kadra dydaktyczna Wydziałów Informatyki i Zarządzania oraz Technologii Chemicznej;
  • w ramach projektu zatrudniony zostanie również wybitny naukowiec – prof. nadzw. dr hab. Inż. Waldemar Karwowski;

 

Atrakcyjność projektu potęguje fakt, że studia współfinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu studenci mogą liczyć na bezpłatne materiały dydaktyczne, zestaw startowy oraz zwolnienie z wszelkich opłat rekrutacyjnych.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.wdg.put.poznan.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: Wiedza dla gospodarki Nr: POKL.04.01.01-00-250/09

Realizator projektu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

tel. 061 665 39 57 fax. 061 665 36 99 e-mail: wdg@put.poznan.pl; www.wdg.put.poznan.pl