Studenckie Koło Doskonalenia Procesów

  

logo SKDP

KONTAKT:

Opiekun naukowy:

dr inż. Izabela Kudelska

Opiekun organizacyjny:

mgr inż. Hubert Wojciechowski

Znajdziesz nas na:

NAPISZ DO NAS: skdp@put.poznan.plStudenckie Koło Doskonalenia Procesów zajmuje się rozwojem zainteresowań i pogłębianiem wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych oraz technicznych z zakresu procesów logistycznych oraz organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach.

Do Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów należy kilkunastu członków, głównie kierunków Zarządzanie i Logistyka.

Działalność Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów opiera się na wyjazdach naukowo-dydaktycznych do różnych przedsiębiorstw w celu zapoznania się z ich organizacją i wdrożonymi technologiami oraz tworzeniu rozwiązań wdrażanych w wielu zakładach przemysłowych.

Organizujemy szkolenia dla studentów naszego wydziału i współpracujemy w organizacji warsztatów.


POBIERZ PREZENTACJĘ O SKDP