Przedsiębiorczość i Komunikacja

Przedsiębiorczość i Komunikacja w Środowisku Wielokulturowym (Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams ECMT+)

 

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Programme, Strategic Partnerships (Key Action2). Celem projektu ECMT+ jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych do działania w środowisku wielokulturowym we współpracy ze rzeczywistym otoczeniem biznesowym. Partnerzy Projektu ECMT+ to kadra akademicka z siedmiu europejskich uczelni wyższych: KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Finlandia), KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID (Belgia), UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE (Francja), UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND (Wielka Brytania), TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU (Niemcy), SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (Czechy), POLITECHNIKA POZNAŃSKA (Polska).

 

Numer projektu: 2016-1-FI01-KA203-022743

Kierownik projektu: Dr Ewa Badzińska

Okres realizacji: 2016-09-01 - 2019-08-31