Program podnoszenia kompetencji

 

Logo Fundusze europejski

 

 

Program podnoszenia kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

 

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Inżynierii Zarządzania otrzymał finansowanie na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych WIZ PP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.04.00-00-D050/16-00).

 

 

Projekt jest elementem strategii PP w obszarze podnoszenia jakości kształcenia studentów poprzez wzmocnienie kompetencji i absorbcję nowoczesnych modeli dydaktycznych w procesie edukacyjnym, w związku z tym w roku akademickim 2017/2018 odbędą się zajęcia:

 

1) nabywania innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

  • sztuka inspirowania i motywowania do nauki, 
  • aktywne metody pracy ze studentami (np. metaplan, grupowe rozwiązywanie problemów, synektyka), 
  • budowanie zgranych zespołów projektowych i ćwiczeniowych, 
  • model uczenia przez doświadczenie, tzw. cyklu Kolba, 
  • emisja i higiena głosu wykładowcy oraz retoryka,

w formie wykładów, warsztatów i konsultacji,

 

2) rozwijające umiejętności informatyczne:

  • obsługa i zakładanie kursów informatycznych na platformie dydaktycznej Moodle,
  • przygotowywanie prezentacji multimedialnych do zajęć dydaktycznych,

w formie wykładów, ćwiczeń i konsultacji,

 

3) języka angielskiego zakończone egzaminem dla poziomu C1 (Advanced).

 

Wsparciem objętych zostanie 50 pracowników kadry dydaktycznej WIZ PP.

 

Projekt jest odpowiedzią na wskazane luki kompetencyjne pracowników dydaktycznych WIZ, ponadto stanowi wsparcie dla uczelni we wprowadzaniu nowoczesnych technik komunikacji ze studentami.

 

Kompetencje nabyte podczas szkoleń pracownicy wykorzystają podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami, a to przełoży się na zwiększenie efektywności procesu kształcenia i stopnia przygotowania absolwentów do podjęcia pracy.

Szkolenia odnoszą się do nowoczesnych technik metodycznych stosowanych w dydaktyce szkolnictwa wyższego, które odpowiadają potrzebom studentów pokolenia Millenials. Metody te są ukierunkowane na praktyczne rozwiązywanie problemów, motywowanie do poszukiwania wiedzy i uczenia się. Ponadto szkolenia rozwijające umiejętności informatyczne przyczynią się do zwiększenia sprawności i dostępności materiałów dydaktycznych dla studentów, a co z tym się wiąże - poprawi się atrakcyjność procesu kształcenia w oczach studentów (np. dostęp do materiałów dydaktycznych przez internet, twórcze formy rozwiązywania zadań, jak quizy, dołączanie plików itp.). Kompetencje językowe nabyte podczas kursu pracownicy wykorzystają podczas prowadzenia zajęć ze studentami kierunku Engineering Management lub warsztatów międzynarodowych na pozostałych kierunkach, a to przełoży się na większy profesjonalizm procesu kształcenia i poprawę komunikacji ze studentami zagranicznymi.

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

 

ZAPYTANIA OFERTOWE