Partnerski związek nauki i postępu

 

logo związku nauka i postęp

 

 

Partnerski związek nauki i postępu

Partnerski związek nauki i postępu to projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2.: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki, w rozwoju gospodarczym. Liderem Projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Partnerami Politechnika Poznańska (pomysłodawca projektu) oraz Telewizja Polska Odział w Poznaniu. Projekt trwał od 01.07.2010 do 31.03.2013, a jego całkowity koszt to 3 813 574,10 zł. 


Warto studiować by dobrze pracować

Podstawowymi celami projektu były popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej, promocja innowacyjności w powiązaniu z nowymi technologiami wdrażanymi w gospodarce, popularyzacja kierunków studiów tworzących nowoczesną gospodarkę oraz upowszechnienie przykładów transferu wiedzy do gospodarki, przedstawienie nauki jako sposobu na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Adresatami projektu byli przede wszystkim studenci, ale również pracownicy jednostek naukowych i pracownicy podmiotów sektora B+R.


Promocja nauki i postępu

Projekt miał charakter informacyjny, dlatego główne zadania związane były z działaniami promocyjnymi, wspartymi badaniami efektywności komunikacji. Podstawowym ogólnopolskim narzędziem promocyjnym był wortal internetowy spajający wszystkie wydarzenia w projekcie. Bardzo ważną rolę odgrywały programy telewizyjne pt. Shot naukowy realizowane i emitowane przez Telewizję Polską Odział w Poznaniu. Radio Afera przygotowało cykl audycji pt. Pimp My Mind, emitowanych w ogólnopolskiej sieci rozgłośni studenckich. Zasięg ogólnopolski miało również czasopismo elektroniczne pt. Akademickie B+R oraz Elektroniczne archiwum techniki.


O Wielkopolsce w całej Polsce

Oprócz przekazu medialnego o zasięgu ogólnopolskim, w projekcie zostały również zrealizowane kampanie BTL. Odbyły się one w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, a prowadzone były głównie przez organizacje studenckie Objęły one  akcje ambientowe z wykorzystaniem fotokodów oraz seminaria, w których promowano osiągnięcia nauki wykorzystywane w praktyce gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z Wielkopolski.
Wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu wykorzystywane są w działaniach prowadzonych w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®.

Więcej informacji na www.naukaipostep.pl.