Data wydarzenia

Konferencja - "Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych"

W dniach 28-29 września 2022 r. zorganizowana zostanie - pod patronatem JM Rektora prof. T.Jesionowskiego - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych" (WAWIZ, J.Rychlewskiego2, sala 221).

Konferencja poświęcona będzie wyzwaniom wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w tym - systemów emerytalnych) i rynku pracy związanych w przeobrażeniami demograficznymi (starzenie się populacji) i zmianami technologicznymi. Jest to kolejna z organizowanych cyklicznie konferencji (poprzednia odbyła się w 2019 r.), w których uczestniczą tradycyjnie badacze ekonomii emerytalnej, ale także przedstawiciele nauk o zarządzaniu i jakości i nauk technicznych, a także reprezentanci instytucji finansowych oferujących produkty emerytalne.

Kluczowymi referentami na naszej konferencji będą m.in. prof. Marek Góra z SGH (współtwórca polskiej reformy emerytalnej z 1999 r.) oraz prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH, również współtwórczyni polskiej reformy emerytalnej oraz była wiceminister pracy i polityki społecznej. W trybie zdalnym uczestniczyć będą także kleynote speakerzy z USA i Turcji.

Ponadto w trakcie konferencji zorganizowana zostanie dyskusja panelowa na temat oceny funkcjonowania programu Pracowniczych planów Kapitałowych (PPK).

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji:

mke2022.put.poznan.pl