Data wydarzenia

Konferencja SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych". Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges”, która obędzie się już 28-29 września 2022 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej. Organizatorem konferencji jest Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń działający na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji zaproszenie kierujemy do przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i technicznych, a także do reprezentantów instytucji finansowych, państwowych oraz samorządowych. 

Celem wydarzenia jest identyfikacja największych wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w szczególności systemów emerytalnych oraz długoterminowej opieki nad osobami starszymi) i rynku pracy (zwłaszcza w aspekcie starzejącej się populacji). Wierzmy, że spotkanie będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń na temat aktualnych trendów w reformowaniu systemów zabezpieczenia społecznego na świecie oraz dostosowywania warunków rynku pracy do potrzeb osób starszych.

Więcej informacji oraz szczegóły na temat konferencji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: mke2022.put.poznan.pl.

 

prof. PP Marek Szczepański   (http://marek.szczepanski.pracownik.put.poznan.pl)
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Plakat Konferencji