Data wydarzenia

Szkolenie AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Wydział Inżynierii Zarządzania zaprasza na szkolenie AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg ISO 45001:2018 oraz ISO 19011:2018, które odbędzie się w dniach  30.09-01.10.2022 roku.

 

TERMINY:

Szkolenie będzie zrealizowane w formie zdalnej, w godzinach:

  • 30.09.2022 r. (piątek), 16.00-19.30
  • 01.10.2022 r. (sobota, 9.00-15.15
  • 02.10.2022 r. (niedziela), 9.00-15.00

Szkolenie zakończy się testem na audytora wewnętrznego w niedzielę o godzinie 16.00

Uwaga: Godziny szkolenia są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej modyfikacji w zależności od ilości zgłoszonych osób. 

 

PROGRAM:

Szkolenie będzie obejmowało dwa bloki teoretyczne (interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018 i zasady audytowania wg ISO 19011:2018) oraz pięć bloków warsztatowo-ćwiczeniowych. Program szkolenia otrzymają Państwo po rejestracji na szkolenie.

 

CERTYFIKAT:

Po szkoleniu, w konsekwencji pozytywnie zdanego egzaminu, otrzymują Państwo certyfikaty wydane przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej potwierdzające Państwa kompetencje jako audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018 oraz wytycznych ISO 19011:2018.

 

TRENERZY:

Anna Mazur - dydaktyk i trener z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze systemów zarządzania oraz audytowania i oceny systemów zarządzania w przedsiębiorstwach różnych branż. Posiada zdolność przekazywania wiedzy w sposób jasny i przystępny, komunikatywna i z wyraźną pasją do działalności dydaktycznej. Realizuje liczne projekty i szkolenia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i audytowania systemów zarządzania oraz wykorzystania metod i technik zarządzania jakością. Pełni rolę eksperta przy wdrożeniach, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością.
Audytor wiodący systemu zarządzania jakością. Autorka szeregu opracowań związanych z planowaniem, wdrażaniem i oceną funkcjonowania systemów zarządzania w organizacjach. Recenzent w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych.

TOMASZ EWERTOWSKI - pracownik naukowo-dydaktyczny o zainteresowaniach badawczych w obszarach zarządzania systemami bezpieczeństwa pracy, transportu, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego oraz czynnika ludzkiego. Interesuje go również analiza przyczyn źródłowych (RCA) zdarzeń niepożądanych. Jest Auditorem Wiodącym systemów zarządzania wg. normy ISO 45001 oraz audytorem i konsultantem systemów zarządzania wg norm ISO 22301 oraz ISO 31000. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z systemami zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem, zwłaszcza w lotnictwie, gdzie pracował przez wiele lat na różnych szczeblach jako menedżer bezpieczeństwa. Uczestniczył w wielu grupach roboczych przygotowujących akty prawne i podręczniki z zakresu bezpieczeństwa. Jest autorem i współautorem ponad 20 artykułów naukowych oraz rozdziałów, które znalazły się w monografiach naukowych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Jest recenzentem kilku czasopism polskich i zagranicznych.

 

KOSZT SZKOLENIA:

  • 1490 zł netto/brutto dla wszystkich
  • studenci Politechniki Poznańskiej płacą kwotę preferencyjną w wysokości 600 zł netto/brutto.
  • słuchacze studiów podyplomowych realizowanych na WIZ PP, którzy nie mogą skorzystać z dofinansowania z BUR, płacą 700 zł netto/brutto.

 

ZAPISY NA SZKOLENIE:

Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zapraszamy do zapisu na szkolenie poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3jTZwmPPwnN5Z8T08GAxYI4QzFe6UTsxCQ6iWwKmyDmrguQ/viewform?usp=sf_link

Tych z Państwa, którzy chcą skorzystać z dofinansowania proszę o zapisy przez Bazę Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1320534

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KONTAKT:

Administracja Ośrodka Szkoleń: Aneta Osmańska, e-mail: aneta.osmanska@put.poznan.pl, tel. 61 6653367