MIĘDZYNARODOWY PROJEKT LOGISTYCZNY LOG-IN: Logistics VET goes international

 

Wydział Inżynierii Zarządzania bierze udział w międzynarodowym projekcie o nazwie LOG-IN, (cyfryzacja usług logistycznych) którego celem jest opracowanie wspólnej strategii wspomagającej wejście w cyfrowy model nauczania przedmiotów logistycznych w krajach Unii Europejskiej.

 

Nr projektu: 2019-1-DE02-KA202-006483

 

Logo programu Erasmus+

 

CEL PROJEKTU:

 

Celem projektu „LOG-IN” jest wykorzystanie dostępnych  technologii cyfrowych, procesów i aplikacji w szkoleniu zawodowym obecnych i przyszłych logistyków.


Realizowane, przez współczesnego logistyka, zadania wykorzystują coraz częściej elementy automatyzacji, takie jak: sterowanie i monitorowanie magazynowanych towarów, czy przepływu towarów w łańcuchach dostaw, dlatego wymagają od logistyków nowych umiejętności polegających na wykorzystaniu w pracy narzędzi cyfrowych. Realizowany projekt LOG-IN ma zapewnić nabycie przez logistyków takich właśnie umiejętności.

 


PRODUKTY KOŃCOWE:

 

Produktem końcowym będą następujące opracowania:

  • Matryca kompetencji cyfrowych, wskazująca, które kompetencje są istotne i należy je wprowadzić do przyszłego szkolenia  w zawodach logistycznych,
  • Model cyfrowego środowiska uczenia się do szkolenia w zawodach logistyki (poradnik z informacjami o wdrożeniach w nauczaniu specjalistycznym; informacje prawno-techniczne itp.)
  • Jednostki uczące się, łączące procesy analogowe w logistyce z aplikacjami cyfrowymi (moduł podstawowy i rozszerzający)
  • Zaawansowany kurs szkoleniowy dla personelu szkolącego przedstawiający wykorzystanie umiejętności cyfrowych
  • Rekomendacje działań w zakresie cyfryzacji szkoleń zawodowych dla graczy z branży logistycznej, edukacji zawodowej i uniwersyteckiej oraz polityki i administracji.

WSPÓŁPRACA: Centra kształcenia zawodowego i uniwersytety z Niemiec, Chorwacji, Holandii i Polski.


Koordynator projektu: BGŻ Berlin


Nr projektu: 2019-1-DE02-KA202-006483


Czas trwania projektu: 01.11.2019 r. -  30.06.2022 r.


Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Gania


Strona internetowa projektu: www.login-project.eu

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
Pohlstraße 67, 10785 Berlin

Grażyna Wittgen
E-Mail: wittgen@bgz-berlin.de
Tel.: +49 30 80 99 41 14

www.bgz-berlin.de

   

Logo BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

 

   

Partner: Oberstufenzentrum Logistik, Touristik und Steuern

Florian Warnstedt
E-Mail: warnstedt@osz-lotis.de

Tel.: +49 30 786 045 0
www.osz-lotis.de

 

logo Oberstufenzentrum Logistik, Touristik und Steuern

 

   

University of Zagreb Faculty of Transport and Traffic Sciences

Ivona Bajor
E-Mail: ibajor@fpz.hr
Tel.: +385 98 963 8475

www.fpz.unizg.hr/web/naslovna/novosti

 

logo University of Zagreb Faculty of Transport and Traffic Sciences

 

   

Škola za cestovni promet Zagreb

Snjezana Kovac
E-Mail: snjezana.kovac@scp.hr
Tel.: +385 1 6441 278

http://www.scp.hr

 

logo Škola za cestovni promet Zagreb

 

   

STCGroup

AnoukVermeulen
E-Mail: A.M.Vermeulen@stc-r.nl

Tel.: +31 683574053

https://stc-group.nl/

 

logo STCGroup

 

   

Poznań University of Technology

Dr. Ing. Ireneusz Gania
E-Mail: ireneusz.gania@put.poznan.pl
Tel.: +48 61 665 3385

www.put.poznan.pl

 

logo Poznań University of Technology

 

   

Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej

mgr Robert Miguła
E-Mail: migrobi@wp.pl
Tel.: +48 609 853823

www.zsz2.ostrzeszow.pl/

 

logo Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej

     
Logo programu Erasmus+

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść tej publikacji; Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.