Koło Naukowe Logistyka

 

Logo koła naukowego Logistyka

 

KONTAKT:

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

Opiekun merytoryczny:
dr hab inż. Paulina Golińska-Dawson

Opiekun organizacyjny:
dr inż. Piotr Lubiński

Przewodnicząca:
Marta Broda
tel. 884 904 987
e-mail: marta.broda@student.put.poznan.pl

Wiceprzewodniczący:
Arkadiusz Auguściak
tel. 795 515 827
e-mail: arkadiusz.augusciak@student.put.poznan.pl

 

Znajdziesz nas na:

NAPISZ DO NAS: KNLogistyka@gmail.com


POBIERZ PREZENTACJĘ O KN LOGISTYKA


Koło Naukowe Logistyka to organizacja studencka działająca przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2005 roku zrzeszamy studentów zainteresowanych logistyką z różnych wydziałów naszej macierzystej uczelni. Dołącz do nas – rekrutacje przeprowadzamy na początku każdego semestru!

Naszymi sztandarowymi projektami są dwa wydarzenia:

  • Organizacja corocznej międzyuczelnianej konferencji logistycznej „Poznańskie Forum Logistyczne” (PFL) bazującej na 5-letnim dorobku konferencji MFML,
  • Organizacja „Dnia Logistyki”, wydarzenia skierowanego do uczniów szkół średnich o profilu logistycznym, podczas którego odbywają się autorskie warsztaty, konkursy i wykłady.

Wspólnie wyznaczamy cele i zadania do realizacji z których najważniejsze to:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, wycieczek dla członków koła
  • współpraca z innymi kołami naukowymi z całej Polski oraz integracja środowisk akademickich
  • udział w konferencjach logistycznych
  • nawiązywanie kontaktów z firmami z branży logistycznej
  • prowadzenie w ramach Uczelni prac naukowo-badawczych
  • nabycie nowych umiejętności
  • rozwój intelektualny, kulturalny i interpersonalny członków Koła
  • działalność charytatywna

W ramach członkostwa w Kole Naukowym Logistyka wspólnie uczymy się otwartości na poglądy innych osób oraz staramy się spojrzeć na logistykę z różnych perspektyw.