Foresight

 Logo Innowacyjna Gospodarka

Logo Foresight - Sieci gospodarcze wielkopolski

 

Realizacja projektu: październik 2009 do grudnia 2011.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie scenariuszy transformacji wiedzy o produktach, technologiach i nowych koncepcjach zarządzania z perspektywą roku 2030.

 

Projekt adresowany jest do społeczności Wielkopolski i ma wspierać innowacyjność regionu.

 

Foresight ma na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans, zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Jest to długoterminowe tworzenie wizji rozwoju gospodarczego przy współudziale ludzi z wielu dziedzin życia społecznego.

 

Mechanizm działania programów typu foresight.

 

Grafika mechanizmu działania programów typu foresight

 

O projekcie.

 

Celem bezpośrednim projektu realizowanego przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej jest:

  • pozyskanie wiedzy nt. możliwości rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Wielkopolsce poprzez określenie różnych scenariuszy transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych;
  • ocena wpływu na gospodarkę w przyszłości scenariuszy transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych;
  • wykorzystanie praktyczne wiedzy za pomocą zastosowania metodyki foresight przy współudziale zainteresowanych stron (przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków, przedstawicieli mediów, naukowców);

 

  Okładka książki "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight"

 

 Pierwsza strona artykułu "Foresight Gospodarcze sieci wielkopolski"

 

 Publikacja w "Polish Market" No. 4 (177) 2011

 

Folder publikacji w "Polish Market" No. 4 (177) 2011

 

Kontakt.

Biuro Projektu FORESIGHT Sieci Gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę.

 

mgr Beata Mroczek

email: beata.mroczek@put.poznan.pl

 

mgr inż. Karolina Werner

email: karolina.werner@put.poznan.pl

 

Michał Leitgeber

fsgw@wp.pl

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP

email: magdalena.wyrwicka@put.poznan.pl

 

 

Czynne od godziny 8:00 do 13:00

ul. Ogrodowa 11, G5

61-821 Poznań

email: fsgw@put.poznan.pl lub fsgw@wp.pl

tel: (61) 853 20 89

 

 

Więcej informacji na http://www.fsgw.put.poznan.pl.

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Nr projektu: UDA-POIG 01.01.01-30-014/09-00