Projekt ErgoDesign

 

ErgoDesign – Improving digital skills for Ergonomics and Bioengineering Innovations for inclusive Health Care

 

Logo Politechniki Poznańskiej, logo Wydziału Inżynierii Zarządzania, logo Unii Europejskiej, logo ErgoDesign

Czas trwania projektu: 01.12.2021 r. - 30.11.2023 r.

Projekt ten jest współfinasowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Erasmus + KA 220-HED – Cooperation partnerships in higher education.

Strona projektu znajduje się pod adresem: ergodesigner.eu

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt ErgoDesign pod kierownictwem  dr hab. inż.  Beaty Mrugalskiej, prof. PP jest  realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum.  Politechnika Poznańska jest liderem projektu. 

Projekt ma na celu stworzenie nowego kursu szkoleniowego dla studentów poszerzającego ich wiedzę z zakresu ergonomii i bioinżynierii oraz umiejętności cyfrowych w zakresie projektowania i wytwarzania produktów pokrewnych (implanty dentystyczne i ortopedyczne, protezy i egzoszkielety). Szkolenie będzie kładło nacisk na uwzględnianie potrzeb osób ze specjalnymi wymaganiami (choroby fizyczne lub psychiczne). W trakcie realizacji projektu partnerzy stworzą również dynamiczny zestaw narzędzi zbierający kilka bezpłatnych narzędzi cyfrowych potrzebnych do projektowania i wytwarzania produktów. Ma to wspomóc pracę nauczycieli akademickich dzięki poszerzeniu ich wiedzy na temat bezpłatnych programów. W efekcie zdobędą oni możliwość ich wykorzystywania w swoich aktualnych kursach szkoleniowych, a studenci dostęp do wiedzy i umiejętności, którą następnie będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie nowego interdyscyplinarnego programu nauczania w celu stworzenia bardziej inkluzywnego systemu opieki osób z niepełnosprawnościami. Projekt bazuje na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań promujących zastosowanie technik cyfrowych do projektowania i produkcji implantów medycznych.

 

PARTNERZY:

 W skład zespołu partnerskiego wchodzą:

 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania (lider projektu)
 • Uniwersytet Techniczny w Warnie (Bułgaria)
 • Uniwersytet Óbuda (Węgry)
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (Grecja)
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
 • ValueDo (Florencja, Włochy)

 

ETAPY PROJEKTU:

Do głównych etapów należą: 

 • PR1 - opracowanie dynamicznego zestawu narzędzi
 • PR2 - określenie zasad projektowania przedmiotu i program nauczania
 • PR3 - ustalenie współpracy w zakresie platformy
 • PR4 - opracowanie materiałów szkoleniowych
 • PR5 - opracowanie podręcznika i kursu e-learningowego

 

EFEKTY PROJEKTU:

Podstawową korzyścią wynikającą z projektu jest poszerzenie współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy w zakresie zastosowania innowacji ergonomicznych i bioinżynieryjnych w projektowaniu 3D dla służby zdrowia. Ponadto do spodziewanych efektów krótkoterminowych należą: podniesienie wiedzy i umiejętności wykładowców w zakresie narzędzi pedagogicznych, technicznych i technologicznych niezbędnych do efektywnego prowadzenie zajęć oraz wzrost udziału i zaangażowania studentów. W odniesieniu do dłuższego okresu projekt ma stanowić wsparcie w zapewnienia większej inkluzywności, która zapewni studentom pozyskiwanie wiedzy, także poprzez odpowiednie dostosowanie ścieżki edukacyjnej pod kątem indywidualnych różnic.

 

KONTAKT: 

kierownik projektu: beata.mrugalska@put.poznan.pl