Ergoart
ErgoART_Erasmus

Tytuł projektu: Ergonomic workplace design for workers with disabilities and their long-term employment
Akronim: ERGOART
Czas trwania projektu: 09.2023r. - 02.2026r.
Dofinansowanie projektu z UE: 250000 euro
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP

Strona internetowa projektu: https://ergoart.eu


O PROJEKCIE:

Projekt ERGOART ma na celu ulepszenie istniejących programów nauczania w szkolnictwie wyższym, a następnie zapewnienie systematycznego podejścia do nauczania i dzielenia się wiedzą z innymi lokalnymi instytucjami edukacyjnymi.

CELE PROJEKTU:

Projekt ERGOART ma na celu ulepszenie istniejących programów nauczania w szkolnictwie wyższym, a następnie zapewnienie systematycznego podejścia do nauczania i dzielenia się wiedzą z innymi lokalnymi instytucjami edukacyjnymi. Obecnym metodom i podejściom nauczania brakuje innowacyjnej i zaawansowanej technologicznie wiedzy na temat ergonomicznego projektowania miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych, mimo że może to być znacząca korzyść dla ich długoterminowego zatrudnienia. Potrzebna wiedza jest fragmentaryczna i powinna być oferowana w bardziej ukierunkowany sposób.

PARTNERZY:

Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 1. UNIVERZA V MARIBORU (lider projektu) 

 2. POLITECHNIKA POZNANSKA

 3. EESTI MAAULIKOOL 

 4. RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV 

 

ETAPY PROJEKTU

 1. Identyfikacja dobrych praktyk dotyczących pracowników niepełnosprawnych i ich zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kultury

 2. Tworzenie kart umiejętności, programów szkoleniowych i systematycznego podejścia do nauczania i wymiany wiedzy

 3. Szkolenia obejmujące studia przypadków dotyczące projektowania miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych

 4. Opracowanie przewodnika ERGOART

   

WYNIKI PROJEKTU I INNE REZULTATY:

 • Katalog dobrych praktyk, który definiuje luki i koncentruje się na identyfikacji istniejących przypadków i najlepszych praktyk stosowanych w Europie w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych w ogóle, a w szczególności w sektorze kultury
 • Pakiet kart umiejętności z matrycą kompetencji i programem szkoleniowym
 • Zrównoważone szkolenia oparte na systematycznym podejściu ze studiami przypadków
 • Zalecenia polityczne mające na celu zmniejszenie dyskryminacji wśród pracowników niepełnosprawnych i umożliwienie im długoterminowego zatrudnienia
   

KONTAKT:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP
e - mail: marcin.butlewski@put.poznan.pl


ErgoArt_ankieta
UESfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.