Data dodania

07.09.2022
Zapraszamy na Letnią Szkołę Zwinnego Zarządzania

Studencie/Studentko! (English version below>>>)

Chcesz studiować ze studentami z Australii, z jednej z najlepszych uczelni na świecie, zgłębiając tajniki zwinnego zarządzania we współczesnym przemyśle? Interesują Cię zajęcia praktyczne oraz case studies w firmach, z możliwością dyskusji z wybitnymi specjalistami/praktykami?
Jeśli tak - zapraszamy na dwutygodniowy Polish - Australian Workshop on Agile Management for Industry 4.0, organizowany w dniach 19-30 września 2022 roku w Poznaniu na terenie WAWIZ PP.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA

czas trwania: 19.09. - 23.09,  godz. 9.00-15.00 (z przerwą na lunch o godz. 12.00)
pierwszy dzień: 19.09.2022 r. - uczestnicy zgłaszają się bezpośrednio do sali 132 w budynku WAWIZ
formuła: 5 dni zajęć w budynku WAWIZ + 4 dni w przedsiębiorstwach (praca w małych międzynarodowych grupach, 3-5 osób) + 1 dzień podsumowania w WAWIZ
wyżywienie: Organizatorzy zapewniają uczestnikom lunch podczas pierwszego tygodnia wydarzenia.
integracja: Impreza powitalna oraz wycieczka z przewodnikiem po Poznaniu

Koszt dla studentów Politechniki Poznańskiej: 890 zł (w tym: koszty wykładów, transportu do firm, lunchów, imprezy powitalnej)

Zgłoszenia (imię nazwisko i dane do faktury proforma) należy przesyłać na adres: kalina.musial@put.poznan.pl
Szczegółowe informacje: marcin.butlewski@put.poznan.pl


---------------------------------
Dear Students!

Do you want to study with Australian students from one of the best University in the world, going deep into Agile Management for Industry 4.0?
Are you interested in practical classes and case studies in companies, with the possibility to discuss with outstanding specialists in this area?
If yes - PUT would like to invite you for Polish-Australian Workshop on Agile Management for Industry 4.0 on 19-30th September 2022 at WAWIZ building.

In attachment you can find a detailed schedule.


Hours: Mon- Fri, 9:00 AM till 3:00 PM (with lunch break at 12 PM) First Day: Students should report directly to the classroom 132 at WAWIZ Building Formula: 5 days classes at WAWIZ Building, 4 days within companies - small groups (3-5 students), 1 day of summary at WAWIZ Food and accommodation: Summer school Students will be provided with lunch during the first week of school.
Social events: A welcome party and guided tours of Poznan.
Summer School Costs: The cost of the two-week Summer School including accommodation and half board (lunch during the working days), a welcome party and guided tours of Poznan, transportation costs to the companies is 890 PLN.
Applications (name and details for proforma invoice) must be emailed to kalina.musial@put.poznan.pl In case of any questions: Please do not hesitate to contact us at marcin.butlewski@put.poznan.pl

 

Zapisy na Letnią Szkołę Zwinnego Zarządzania

 

PL