Data dodania

WYSTĄPIENIE PROF. M. GORYNI NA SEMINARIUM NAUKOWYM WIZ

     15 stycznia br. Podczas Seminarium Naukowego WIZ wykład na temat ewolucji tożsamości nauk ekonomicznych wygłosił prof. Marian Gorynia prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej.  

      Pan prof. M.Gorynia zwrócił uwagę na potrzebę integracji badań prowadzonych w ramach szeroko pojmowanych nauk ekonomicznych, których wspólnym elementem jest kluczowa kwestia efektywności podejmowanych działań (nie tylko w sferze stricte ekonomicznej, ale także społecznej i zarządczej). Nadmierne rozdzielanie (delimitacja) badan między wąsko pojmane dyscypliny naukowe, których klasyfikacja podlega ewolucji, nie  służy rozwojowi nauki. Istnieją w szczególności  silne związki między badaniami realizowanymi na gruncie nauk ekonomicznych (obecnie w ramach dyscypliny ekonomia i finanse) a naukami o zarządzaniu (dyscyplina: nauki o zarzadzaniu i jakości). Nadmierne rozdzielanie (delimitacja) badan między wąsko pojmane dyscypliny naukowe, których klasyfikacja podlega ewolucji, nie  służy rozwojowi nauki. Istnieją w szczególności  silne związki między badaniami realizowanymi na gruncie nauk ekonomicznych (obecnie w ramach dyscypliny ekonomia i finanse) a naukami o zarządzaniu (dyscyplina: nauki o zarzadzaniu i jakości). 

     Wystąpienie profesora M.Goryni spotkało się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych pracowników naukowych i doktorantów naszego Wydziału i dało asumpt do dyskusji.   

 

prof. gorynia podczas seminarium


Materiał nadesłał: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

PL