Data dodania

05.09.2022
Współpraca IBiJ z ZTM

W sierpniu 2022 roku, po trwających od wiosny rozmowach i konsultacjach, doszło do podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Poznań – Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu, reprezentowanym przez Jana Gosiewskiego, dyrektora ZTM w Poznaniu, a Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej, reprezentowanym przez Joannę Sadłowską-Wrzesińską, dyrektora instytutu IBiJ.

Zakres Porozumienia obejmuje współpracę polegającą na wymianie wiedzy, doświadczeń i informacji, a także konsultowaniu i opiniowaniu oraz wprowadzaniu działań usprawniających  w dokumentacji do projektu związanego z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym. Cele Porozumienia realizowane będą m.in. w formie opiniowania dokumentów, wprowadzania działań usprawniających, organizowania praktyk studenckich oraz szeroko rozumianej wymiany informacji naukowo-technicznej i niekomercyjnego upowszechniania wyników projektu.

podpisanie umowy między WIZ a ZTM
Tomasz Łapszewicz – zastępca dyrektora ds. publicznego transportu zbiorowego wraz z zespołem projektowym oraz dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości z dr. inż. Tomaszem Ewertowskim z Zakładu Zarządzania Ryzykiem i Jakością

#IBiJ #współpraca #bezpieczeństwo

PL