Data dodania

Rekrutacja na Przygotowanie Pedagogiczne

Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu" oraz KURS PEDAGOGICZNY (80h) podnoszący kompetencje pracowników dydaktycznych Politechniki Poznańskiej

Zapisy trwają do 19.02.2024r.:

Przygotowanie Pedagogiczne - studia podyplomowe

Szczegółowe informacje dotyczące studiów dostępne są na stronie internetowej https://przygotowaniepedagogiczne.put.poznan.pl/ 

CZAS TRWANIA: 

Studia trwają 3 semestry, od 01.03.2024r. do 30.06.2025r.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są w systemie online na żywo, odbywają się w środy, czwartki, wybrane piątki, w godz. 17:00 – 20:10.

DLA KOGO:

Studia adresowane są do absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku studiów nie nabyli przygotowania pedagogicznego, psychologicznego i dydaktycznego.

UWAGA: Jesteś pracownikiem Politechniki Poznańskiej? Sprawdź KURS PEDAGOGICZNY(80h) podnoszący kompetencje pracowników dydaktycznych Politechniki Poznańskiej

UPRAWNIENIA:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które nadaje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach edukacyjnych i jest zgodne z aktualnymi przepisami prawa - rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

KOSZTY:

Całkowity koszt studiów: 4965 zł. Istnieje możliwość rozłożenia na III raty (I rata – 1655zł płatne do 26.02.2024 r., II rata – 1655zł płatne do 1.10.2024 r., III rata – 1655zł płatne do 28.02.2025 r.)

 


KURS PEDAGOGICZNY (80h) dla pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Politechniki Poznańskiej

Zapisy przez FORMULARZ ONLINE

Szczegółowe informacje o kursie na stronie: https://przygotowaniepedagogiczne.put.poznan.pl/kurs-pedagogiczny/ 

Kurs pedagogiczny

Zapraszamy!

PL