Data dodania

MINIATURA 8 w teorii i praktyce
Serdecznie zapraszamy na szkolenie MINIATURA 8 w teorii i praktyce

Termin: 9 maja 2024r. (czwartek), godz. 8:30
Miejsce: sala 123 Biblioteki Technicznej 
Prowadząca: Małgorzata Niespodziana-Domańska - opiekun konkursu w Dziale ds. Badan i Projektów PP

Goście specjalni – laureaci konkursu MINIATURA:
dr inż. Zuzanna Sydow – WILiT 
dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk – WIiT
dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP – WARiE
 
Dla kogo?
Dla osób, które:
  • uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.,
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
  • nie są wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki,
  • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.


Zgłoszenie udziału w szkoleniu: Proszę o zgłaszanie udziału poprzez wysłanie e-maila na adres: malgorzata.niespodziana@put.poznan.pl  (liczba miejsc ograniczona). 
 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8
 
PL