Data dodania

23.06.2022
Logistyka w TOP 5

Kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Inżynierii Zarządzania zajął 5 miejsce w Rankingu Studiów Technicznych Perspektywy 2022.

Zobacz RANKING

ranking LOGISTYKA

Studia na kierunku LOGISTYKA gwarantują pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych (w tym narzędzi Logistyki 4.0) oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także zdobycia umiejętności menedżerskich oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich. Program studiów, oprócz podstawowej wiedzy z logistyki i zarządzania, pozwala zapoznać się z szeregiem zagadnień typowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych, w wielu różnych sektorach przemysłu.

Absolwent kierunku wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu procesów logistycznych i produkcyjnych może podejmować prace na różnorodnych stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w obszarach magazynowania, transportu, handlu i produkcji. Absolwenci tych studiów przygotowani są do pełnienia w przedsiębiorstwie roli integratorów działania jego poszczególnych sfer. Zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i organizacji zaopatrzenia, produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów.

TUTAJ znajdziesz opis programu studiów na kierunku Logistyka.


W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 przygotowanym przez Perspektywy, który w tym roku obejmował niemal sto szkół wyższych, Politechnika Poznańska znajduje się na 23 miejscu. Wśród uczelni technicznych zajmuje miejsce 7.

Uczelnie były oceniane według 8 kryteriów. Politechnika Poznańska znalazła się na 8 miejscu w niezwykle istotnym obszarze „absolwent na rynku pracy”. Pozostałe kryteria: prestiż (16), wynalazczość (17), potencjał naukowy (38), efektywność naukowa (36), publikacje (38), warunki kształcenia (37), umiędzynarodowienie miejsce (22).

Twórcy rankingu uczelni publicznych, zwracają uwagę, że pandemia i postpandemiczna „nowa normalność” nie spowodowały gwałtownych przetasowań w zestawieniu. 

„Troska o najwyższą jakość kształcenia i badań to swoisty constans, działanie aktualne w każdej sytuacji” - czytamy na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Szkół Wyższych został ogłoszony po raz 23. W pracach nad jego przygotowaniem pracowali polscy i zagraniczni eksperci. Przewodniczącym Kapituły jest od lat profesor Michał Kleiber.


PRZECZYTAJ WIĘCEJ:

Wysoki poziom kształcenia w Politechnice Poznańskiej

Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022

Szczegółowy opis kierunku Logistyka

Film o kierunku Logistyka

 

 

PL