Data dodania

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZP. I HIG. PRACY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg ISO 45001:2018 oraz wytycznych ISO 19011:2018

Szkolenie odbędzie się w dniach  30.09 – 02.10.2022  i będzie zrealizowane w formie mieszanej: stacjonarnej i zdalnej. 
Szkolenie będzie odbywało się w godzinach (Godziny szkolenia są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej modyfikacji w zależności od ilości zgłoszonych osób):

30.09.2022 (piątek) od 16.00-19.30 – zajęcia zdalne
01.10.2022 (sobota)  od 9.00-15.15 oraz  02.10.2022 (niedziela) od 9.00-15.00 – zajęcia stacjonarne

Szkolenie zakończy się egzaminem  na audytora wewnętrznego w niedzielę o godzinie 15.30

Po szkoleniu, w konsekwencji pozytywnie zdanego egzaminu, otrzymują Państwo certyfikaty wydane przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej potwierdzające Państwa kompetencje jako audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018.

Szkolenie poprowadzą kompetentni trenerzy: dr inż. Tomasz Ewertowski i dr inż. Anna Mazur


Szkolenie będzie obejmowało dwa bloki teoretyczne oraz pięć bloków warsztatowo-ćwiczeniowych. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1320534

KOSZTY SZKOLENIA: 

Studenci Politechniki Poznańskiej płacą kwotę preferencyjną w wysokości 600 zł netto/brutto.

Słuchacze studium podyplomowych realizowanych na WIZ PP, którzy nie mogą skorzystać z dofinansowania z BUR płacą 700 zł netto/brutto.

Wszyscy pozostali wnoszą pełną opłatę za szkolenie: 1490 zł netto/brutto.

ZAPISY NA SZKOLENIE :

(Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń)

Dla Studentów Politechniki Poznańskiej  i słuchaczy studiów podyplomowych: https://forms.gle/GsYAGAdwBnJzuarv9

Dla wszystkich,  którzy chcą skorzystać z dofinansowania proszę o zapisy przez Bazę Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1320534

 

W razie  pytań proszę o kontakt z administracją Ośrodka Szkoleń: Pani Anet Osmańska, e-mail: aneta.osmanska@put.poznan.pl

Ulotka w formacie PDF


Nadesłała: dr inż. Anna Mazur

 

PL