• Polski
  • English

aktualnosci

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

 

Polski
Krótki: 
W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg), który wybrał władze naczelne na kolejną kadencję. Wiceprezesem został dr hab. inż. Marcin Butlewski.

Sukces SKDP w Warszawie

 

Sukces Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów w Warszawie

 

Reprezentanci Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów w dniach 04-05 kwietnia  uczestniczyli w X edycji konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo”. Tematem przewodnim były „Innowacyjne rozwiązania logistyczne”. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Logistyki działające przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Polski
Krótki: 
Reprezentanci Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów zdobyli nagrody na X edycji konferencji „Logistyka a Bez-pieczeństwo” Natalia Smarzyńska i Kinga Stanisławska zajęły I miejsce za artykuł „Internet rzeczy-droga do inteligen-tnego przemysłu". Autorki wygrały główną nagrodę: staż naukowy w Insty-tucie Transportu Samochodowego. Angelika Surma i Emilia Sczaniecka zdo-były wyróżnienie za artykuł „Narzędzia informatyczne wspomagające zarządza-nie flotą pojazdów transportu bliskiego analiza wdrożenia oraz zastosowanie w praktyce”.

Spotkanie na UE we Wrocławiu

 

Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Polski
Krótki: 
W dniu 7 marca 2019 r., na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowa-nego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®.

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

 

nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges

organizowana w dniach 19-20 września 2019 r. w Poznaniu.

 

 

Polski
Krótki: 
Zapraszamy do udziału w VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges organizowanej w dniach 19-20 września 2019 r. przez Katedrę Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Konferencja odbędzie się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.

Zaproszenie na Targi Budma 2019

 

W dniach 12 do 15 lutego 2019 w Poznaniu na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2019 (www.budma.pl).

Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt:

dr inż. Mirosława Przybylska (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)

 

Polski
Krótki: 
W dniach 12 do 15 lutego 2019 odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2019. Zaintere- sowani Targami mogą skorzystać z za- proszenia. Prośba o kontakt: dr inż. Mirosława Przybylska

Sympozjum Komisji Ergonomii

 

V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

 

W dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 odbyło się coroczne, V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tematem obrad była „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji”. Materiały Sympozjów są wydawane w postaci monografii. W Sympozjum wzięli udział i wygłosili referaty pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, głównie z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości:

Polski
Krótki: 
W dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 odbyło się coroczne, V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tematem obrad była „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji”.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

 

Zaproszenie III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Polski
Krótki: 
W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samoza- trudnienie? Udział w konferencji jest bezpłatny. Pracowników i Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania zaprasza Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Dr inż. Mirosława Przybylska (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl

International Days of Competences for the Future

 

International Days of Competences for the Future - OR giving a hand to Emerging Research and Applications

 

On 12-13 March 2018, International Days of Competences for the Future (IDCF) were held for the first time (http://idcf.put.poznan.pl/). They took place at Poznan University of Technology Lecture and Conference Center (the venue of prestigious conferences, e.g.

 

Polski
Krótki: 
On 12-13 March 2018, International Days of Competences for the Future (IDCF) were held for the first time.

Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu

 

 

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Global Academic Network. Konferencja była połączeniem trzech cyklicznych wydarzeń:

Polski
Krótki: 
W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Global Academic Network

Zaproszenie na Targi SAWO 2018

 

W dniach 24-26.04.2018 odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa 2018  (www.sawo.mtp.pl).

SAWO to największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt:

dr inż. Mirosława Przybylska pok. 303b (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)

 

W szczególności polecam wydarzenie:

Polski
Krótki: 
W dniach 24-26.04.2018 odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018. Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt: dr inż. Mirosława Przybylska pok. 303b (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl).

Strony