• Polski
 • English

O nas

 

TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
NA KIERUNKACH

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Specjalności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

Specjalności:

 • Systemy projakościowe i ergonomia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

 

 

WAŻNE DATY:

 

 • od 26.02.2015 r. do 05.03.2015 r. - termin elektronicznej rejestracji kandydatów oraz termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 06.03.2015 r. - postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna) Kandydaci proszeni są o przyniesienie dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i kompletu dokumentów (Zagadnienia )
 • 06.03.2015 r. - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji (informacja w systemie Ksantypa)
 • 06.03.2015 r. w godz. 8:00-15:00 - termin złożenia kompletu dokumentów w Centrum Wykładowym, ul. Piotrowo 2, Poznań
 • 09.03.2015 r. - publikacja list przyjętych na studia

 

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty w głównej rekrutacji muszą dostarczyć zaktualizowane podania.

 

10.03.2015 r. - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 

Opłata rekrutacyjna: wpłata na indywidualne konto generowane przez system rekrutacyjny KSANTYPA: 85 zł

 

 

Wydział Inżynierii Zarządzania


Dziekanat

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

tel: (61) 665-33-53

tel: (61) 665-34-23
tel: (61) 665-34-25

Sekretariat: 

tel: (61) 665-33-74