• Polski
  • English

Aktualności - Strefa absolwenta

TERMINY REKRUTACJI

 

Dokumenty na studia doktoranckie można składać w dziekanacie Wydziału Inżynierii Zarządzania, pokój 205 na ul. Strzeleckiej 11  

do dnia 27.09.2018 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 02.10.2018 r. o godz. 9:00 w pokoju 206 przy ulicy Strzeleckiej 11.

Polski
Krótki: 
Dokumenty na studia doktoranckie można składać w dziekanacie Wydziału Inżynierii Zarządzania, pokój 205 na ul. Strzeleckiej 11 do dnia 25.09.2017 r.

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

Polski
Krótki: 
Warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wnioski należy złożyć do 20.09.2016 r.

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

 

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską oraz najlepsze osiągnięcia naukowe, na podstawie których przyznaje się stopień doktora habilitowanego.

 

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

 

Polski
Krótki: 
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską oraz najlepsze osiągnięcia naukowe, na podstawie których przyznaje się stopień doktora habilitowanego. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali oni stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2014 r. a 31.12.2015 r.

Zaliczenia z przedmiotu "Seminarium wydziałowe"

 

Począwszy od roku akademickiego 2014/15 zaliczenia z przedmiotu "Seminarium wydziałowe" dokonuje dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec.

Polski
Krótki: 
Począwszy od roku akademickiego 2014/15 zaliczenia z przedmiotu "Seminarium wydziałowe" dokonuje dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec.

IV edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Polski

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza IV edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Prace można nadsyłać do 16 sierpnia br. Regulamin konkursu przewidujący nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych dostępny jest w serwisie www.knf.gov.pl w dziale CEDUR wraz z innymi informacjami o konkursie.