• Polski
 • English
Aktualności - O wydziale

Warsztaty IFPR 2017

W dniach 28.07 – 30.07. 2017 odbyły się warsztaty dla doktorantów (Doctoral Training) oraz dla Młodych Naukowców (Early Researchers Programme).

Warsztaty poprzedzały konferencję ICPR2017, która zorganizowana była przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki.

 

Warsztaty prowadzili naukowcy z całego świata: dr Rob Dekkers (przewodniczący komisji, University of Glasgow, Szkocja), prof. Daniela Popescu (University of Cluj-Napoca, Rumunia), prof. Bopaya Bidanda (University of Pittsburgh, USA), prof. (Anthony) Shun Fung Chiu (De La Salle Univ, Filipiny), prof. Huang Chin-Yin (Tunghai University, Tajwan),

Dr Erkan Kabak (Izmir University of Economics, Turcja).

 

W trakcie trzech intensywnych dni warsztatów przedstawione zostały interesujące wykłady w zakresie:

- przeprowadzania systematycznego przeglądu literatury;

- wyboru metod badawczych;

- interpretacji wyników badań;

- błędów związanych z pisaniem artykułów;

- przeprowadzania debaty;

- wskazówek dotyczących publikowania w renomowanych czasopismach;

- sztuki prezentacji;

- poszukiwania pracy.

 

Poza udziałem w wykładach każdy z uczestników przygotował prezentację dotyczącą jego obszaru badawczego oraz dyskusję pracy innego uczestnika warsztatów. Ponadto przeprowadzona została debata, w której wypowiadali się zwolennicy oraz przeciwnicy ankiety jako metody badawczej, a po przedstawieniu wszystkich argumentów widzowie poparli stanowisko zaprezentowane przez przeciwników ankiet.

 

Ostatnim etapem warsztatów był udział w spotkaniu z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji ds. Badań w zakresie Produkcji (The International Foundation of Production Research – IFPR). W trakcie tego wydarzenia uczestnicy warsztatów prezentowali plakaty przedstawiające ich obszar badawczy. 


Zwieńczeniem warsztatów były nagrody wręczone w trakcie uroczystej kolacji, ostatniego dnia konferencji. Godnym podkreślenia jest że nagrody uzyskały reprezentantki Wydziału Inżynierii Zarządzania. Mgr inż. Monika Kosacka otrzymała nagrodę w ramach Warsztatów dla Doktorantów, natomiast dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska oraz reprezentant Brazyli - João Paulo E. de Souza,  uzyskali nagrodę mentorską w Programie dla Młodych Naukowców, która wiąże się z uzyskaniem prawa do wygłoszenia mowy w czasie kolejnej konferencji ICPR, która odbędzie się w Chicago w roku 2019.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni zarówno z poziomu merytorycznego jak również z organizacji, za którą odpowiadali mgr inż. Monika Kosacka oraz mgr inż. Michał Fertsch.

 

Serdecznie Gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim uczestnikom warsztatom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

 

Jubileuszowe - XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium byli:

 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii

 

Seminarium odbyło się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association).

 

XXX Seminarium nawiązywało do problemów poruszanych już wcześniej, ale w tym roku wspólnym hasłem była Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka. Podejście takie wskazuje na szersze rozpatrywanie problemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nieograniczone wyłącznie do aktywności zawodowej. Podkreślony został interdyscyplinarny charakter współczesnych zagadnień w nauce, które wymagają jednoczesnych działań w różnych kierunkach dla stworzenia synergistyczny efekt, który pomoże rozwiązać podjęte kwestie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Podstawowe dane dotyczące tegorocznego Seminarium:

 • ponad 110 uczestników – pracowników akademickich, przedstawicieli instytucji badawczych, przemysłu, doktorantów i studentów.
 • 13 krajów – Bułgaria, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Turcja, Węgry, Wieka Brytania,
 • 4 keynote speakerów w sesjach plenarnych,
 • ponad 50 prezentujących w 8 sesji sekcyjnych i sesji plakatowej,
 • warsztaty,
 • okrągły stół pomiędzy IEA (International Ergonomics Association), FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym.

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iset.poznan.pl

Odznaczenia państwowe i resortowe dla Pracowników WIZ

 

W środę 31 maja 2017 r., podczas posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w Auli Centrum Wykładowego, odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom.

 

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali następujący pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania:

1.   prof. dr hab. inż. Mantura Władysław - Medal Złoty

2.   Kerger Zofia – Medal Złoty

3.  dr inż. Przybylska Mirosława - Medal Złoty

4.  dr inż. Hankiewicz Krzysztof - Medal Srebrny

5.  dr inż. Włodarczak Zbigniew -  Medal Srebrny

6.  dr inż. Grzybowska Katarzyna – Medal Brązowy

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali następujący pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania:

1.   dr inż. Dahlke Grzegorz

2.   dr hab. inż. Hadaś Łukasz

3.   dr hab. inż. Pawlewski Paweł

4.   dr inż. Szafrański Maciej

5.   dr hab. inż. d.h.c. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw.

8 Gala Logistyki

 

VIII GALA LOGISTYKI – publiczny odbiór projektów studenckich realizowanych w wielkopolskich przedsiębiorstwach: Raben, Logzact, Solaris Bus & Coach, Promag, PKP Cargo, FlexLink, Beiersdorf Manufacturing, ATRES Intralogistics, GoodFood, Volkswagen, AK spółka z o.o., Volkswagen Group. 

W ramach VIII Gali Logistyki Polskę odwiedzą twórcy FlexSim’a: Bill Nordgren oraz Roger Hullinger, którzy podczas wydarzenia opowiadać będą m.in. o zastosowaniu symulacji w praktyce, rozwoju oprogramowania FlexSim oraz sposobach wykorzystania symulacji w przyszłości. 

 

 tematy zrealizowanych projektów

 

CEL

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii (high technology) w praktyce życia gospodarczego
 • Nawiązanie stałej współpracy między Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i firmami wielkopolskimi w zakresie efektywnego stosowania symulacji do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych
 • Przedstawienie zespołów studenckich – przyszłych pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw 

 

WIN-WIN - wszyscy korzystają

 • Studenci  – widzą jak pracuje przemysł i zdobywają doświadczenie
 • Firmy – otrzymują konkretne wsparcie techniczne, mogą spróbować nowych technologii bez znaczących inwestycji i mogą sprawdzić przyszłych pracowników w działaniu
 • Wielkopolska – rośnie produktywność firm i przyciąga nowe inwestycje oraz zdolnych ludzi

 

MIEJSCE

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Poznań ul. Piotrowo 2, Aula Magna

 

DATA

8 czerwca 2017r. (czwartek) godz.11:00

 

 szczegółowy program Gali

 

ZAPROSZENIE

 • dla inżynierów procesu, kadry kierowniczej średniego i wyższego poziomu zarządzania odpowiedzialnej za projektowanie i doskonalenie procesów biznesowych
 • dla przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą w obszarze symulacji i optymalizacji procesów,
 • dla przyszłych i obecnych studentów kierunku Logistyka,
 • dla wszystkich zainteresowanych dziedziną logistyki.

 

ORGANIZATOR  

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

SOCILAPP Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych

dr hab. inż. Paweł Pawlewski Profesor Politechniki Poznańskiej

Tel. +48 507 037 708

socilapp@put.poznan.pl

pawel.pawlewski@put.poznan.pl

Studenci WIZ w międzynarodowym Projekcie Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Studenci WIZ w międzynarodowym Projekcie
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+)

 

 W dniach 06-17 marca 2017 roku sześciu Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania uczestniczyło i reprezentowało Politechnikę Poznańską w warsztatach badawczo-dydaktycznych „Intensive Programme”, które odbyły się na Karelia University of Applied Science Joensuu w Finlandii w ramach międzynarodowego projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). Projekt jest realizowany na Wydziale Inzynierii Zarządzania w latach 2016-2019 (projekt nr 11/143/PRRKE/0607).

 

Uczestnicy warsztatów:

 1. Dziamska Zuzanna, kierunek: Corporate Management, II stopień, 2rok
 2. Tenczyńska Beata, kierunek: Corporate Management, II stopień, 2rok
 3. Grzegorczyk Joanna Maria, kierunek Inżynieria Zarządzania, I stopień, 3 rok
 4. Gałczyńska Klaudia, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, I stopień, 1 rok
 5. Kuźmiński Patryk, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, I stopień, 1 rok
 6. Szrajnert Damian, kierunek: Engineering Management, I stopień, 1 rok

 

Celem międzynarodowego projektu ECMT+ jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych do działania w środowisku wielokulturowym we współpracy ze rzeczywistym otoczeniem biznesowym. Partnerzy projektu ECMT+ to kadra akademicka z siedmiu europejskich uczelni wyższych (Finlandia – KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE, Belgia – KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID, Francja – UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE, Wielka Brytania – UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND, Niemcy – TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU, Polska – POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Czechy – SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVE).

 

Intensywny program nauczania przedsiębiorczości w Joensuu to pierwszy z trzech zaplanowanych warsztatów w ramach projektu ECMT+. Program warsztatów oparty jest na praktycznych metodach rozwijania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, kształtowania propozycji wartości oferowanych dóbr i usług oraz identyfikacji ich potencjału komercyjnego poprzez prowadzenie badań empirycznych.

 

Aktywny udział Studentów WIZ w Projekcie ECMT+ będzie niewątpliwie wpływał na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej i sprzyjał budowaniu pozytywnego wizerunku Politechniki Poznańskiej na arenie międzynarodowej. Nasi Studenci uczestniczyli w badaniach i warsztatach praktycznych w wymiarze ponad 60h, pracując w zespołach międzynarodowych (w sumie 50 Studentów). Efekty swojej pracy zaprezentowali przed Joury – specjalistami i praktykami biznesu z Parku Naukowo-Technologicznego (Joensuun Tiedepuisto). Była to dla nich wyjątkowa możliwość kreatywnego rozwoju i kształtowania kompetencji zawodowych, a także zdobycia praktycznego doświadczenia w środowisku wielokulturowym. Studenci otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie unijnym w ramach programu Erasmus+ /KA2 − Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education.

 

Kierownik Projektu ECMT+ na PP

Ewa Badzińska

 

 

 

 

 

Wizyta Devin’a Fidler’a, gościa z Doliny Krzemowej

 

W poniedziałek po południu na poznańskim lotnisku pracownicy Politechniki Poznańskiej mieli przyjemność przywitać Devin’a Fidler’a, gościa z Doliny Krzemowej rodem. Jest to początek jego pobytu w Polsce, ale także wspólnej przygody naukowej i biznesowej, która została intensywnie zaplanowana do 18 listopada 2016 roku.

 

Amerykanin zajmuje się między innymi badaniami nad wpływem przełomowych technologii na pracę i wymagane umiejętności pracowników. Devin Fidler prowadzi także prace dotyczące automatyzacji pracy w ponad 20 krajach na świecie. Aktualnie badania zespołu Devina Fidlera potwierdzają, że robot potrafi nie tylko zmontować samochód, lecz także zarządzać firmą.

 

Devin Fidler wygłosi wykład dnia 16 listopada 2016 r., o godz. 11.30 w sali CW11 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2. Wykład realizowany jest w ramach projektu "Akademicki i Naukowy Poznań". Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele największych przedsiębiorców w Wielkopolsce m.in. MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., FlexLink Systems Polska Sp z o.o., Volkswagen Group Polska S.A., Volkswagen Poznań sp z o.o. czy Solaris Bus & Coach. 

 

-  Firmy, z którymi współpracujemy od lat wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem z Devinem Fidlerem – mówi  dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej – Przedstawiciele przedsiębiorstw, które od lat wykazują się odpowiedzialnością społeczną zgłosili swój udział nie tylko w otwartym wykładzie ale także w warsztatach, które odbędą się dzień później. To najlepsze potwierdzenie, że przedsiębiorstwa te chcą zapoznać się z technologiami przyszłości, które mogą mieć realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

 

Na spotkanie z Devinem Fidlerem zaproszono nie tylko przedstawicieli firm, przedstawicieli uczelni ale także studentów Politechniki Poznańskiej, którzy będą mieli okazję wysłuchać wykładu i wziąć udział w dyskusji. – To ważne, żeby podczas takiego spotkania mogły się zderzyć poglądy przedsiębiorców, naukowców i studentów – zauważa dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej – Spodziewamy się wielu ciekawych konkluzji i nowego spojrzenia na poruszane podczas wykładu zagadnienia – dodaje.

Spółka MAHLE Behr z Ostrowa Wielkopolskiego, wchodząca w skład grupy MAHLE - jednego z największych światowej renomy producentów  wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego, zaangażowała się w wydarzenie zgodnie z przyświecającym firmie mottem, które głosi, że lubią gdy pracownicy mają ambitne cele i takich ludzi również wśród studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej cały czas szuka. Pracownicy firmy MAHLE Behr nie tylko wezmą udział w wykładzie i warsztacie ale także przybliżą swoją działalność licząc na owocne spotkanie z naukowcem z bogatym doświadczeniem. – To będzie bardzo ciekawe doświadczenie – mówi dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska – Będziemy próbować wspólnie z Devinem Fidlerem dokonać swoistej oceny wpływu kompetencji przyszłości na innowacyjność przedsiębiorstw. Zderzenie dwóch nie tylko kultur ale także dwóch różnych instytucji może mieć tylko pozytywny wpływ dla przedsiębiorstw.

 

Devin Fidler będzie miał okazję zobaczyć jak funkcjonują nowoczesne firmy takie jak FlexLink Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach. Firma dostarcza swoje rozwiązania rozbudowanej sieci klientów - począwszy od lokalnych producentów a skończywszy na globalnych korporacjach. Oferta kierowana jest zarówno do klientów końcowych, jak i producentów maszyn. – Zadbaliśmy o ciekawy harmonogram dla naszego gościa – komentuje dr inż. Małgorzata Spychała z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej – Cieszymy się, że zaprzyjaźnione firmy tak poważnie podeszły do tego tematu i z iście polską gościnnością, zadbały o atrakcyjność pobytu Devin’a Fidler’a w Polsce, w Wielkopolsce

Wydział Inżynierii Zarządzania rozwija staże zagraniczne dla studentów

 

   Dzięki wsparciu Dziekana, Wydział Inżynierii Zarządzania przyjmie w okresie 25.05-10.07.2016 r. studentów z Indii i Meksyku na staże w ramach współpracy z International Assocation For The Exchange Of Students For Technical Experience. Spośród licznej grupy aplikujących, staże odbędą kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w rekrutacji.

 

   Pani Dziekan, prof. Magdalena Wyrwicka, popiera inicjatywę IAESTE jako szansę stworzenia możliwości wyjazdów dla studentów WIZ, a także możliwości zapoznania się z innym punktem widzenia, metodami produkcji i rozwiązywaniem podobnych zagadnień w innych częściach świata, nawiązywania nowych kontaktów oraz rozwijania umiejętności językowych oraz komunikacji międzykulturowej dzięki kontaktowi z osobami z innych krajów i kultur.

 

   IAESTE jest organizacją zrzeszającą Komitety Narodowe, reprezentujące kwestie ważne dla środowiska akademickiego i naukowego, przemysłu oraz studentów. Jej głównym celem jest umożliwienie studentom uczelni technicznych z całego świata odbycia płatnych praktyk zagranicznych o profilu odpowiadającym ich kierunkowi studiów.

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., nagrodzona Srebrnym Medalem "LABOR OMNIA VINCIT"

 

 

   Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, została nagrodzona Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”, jako osobowość wyróżniająca się profesjonalizmem w działaniach zawodowych, upowszechnianiu idei pracy organicznej i działalności charytatywnej. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 28 kwietnia w Auli Lubrańskiego UAM.

 

   Fotorelację z wydarzenia zamieścił „Nasz Głos Poznański” - link

 

 

Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński został członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

 

 

Profesor dr hab. inż. Stefan Trzcieliński został członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

 

   W dniu 21 kwietnia 2016r. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN podjął jednomyślnie uchwałę o uzupełnieniu składu członków Komitetu o osobę prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego. Tym samym jest jednym z trzech inżynierów reprezentujących Nauki Organizacji i Zarządzania w 46 osobowym składzie Komitetu i przedstawicielem jednej z czterech uczelni technicznych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska) na 22 uczelnie, z których naukowcy tworzą skład Komitetu.

 

   Członkowstwo prof. Stefana Trzcielińskiego w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć naukowych i organizacyjnych oraz pozycji Wydziały Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

Nauki o zarządzaniu wchodzą w skład Wydziału I Nauk Społecznych PAN. W ramach wydziałów PAN działają komitety naukowe będące samorządnymi reprezentacjami dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, służące integrowaniu uczonych całego kraju.

 

   Reprezentację Nauk o zarządzaniu stanowi Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, działający od 1969 roku. Misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców. Celami Komitetu są:

 • reprezentowanie środowiska nauk o zarządzaniu wobec innych nauk, władz Polskiej Akademii Nauk i jej pozostałych komitetów, rządu, organizacji międzynarodowych zajmujących się zarządzaniem i opinii publicznej,
 • podnoszenie poziomu naukowego ludzi i instytucji tworzących środowisko nauk o zarządzaniu,
 • aktywne oddziaływanie na środowiska lokalne i praktyków dla poprawy skuteczności i efektywności zarządzania,
 • integrowanie środowiska nauk o zarządzaniu,
 • internacjonalizacja działalności Komitetu.

Studia Double Degree na WIZ

 

Podwójny dyplom / Double degree

in

Inżynieria Zarządzania (Engineering Management – track Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem) – Politechnika Poznańska/Poznan University of Technology

and

Master Administration des Entreprises – International Executif  of University Lille 1 – Science and Technology.

 

Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński wraz z zespołem doprowadził do zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Lille 1 – Science and Technology, w wyniku której studenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania profilu obieralności Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem mogą uzyskać podwójny dyplom studiów magisterskich.

 

Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia studiujący na ww. kierunku i profilu obieralności, którzy są zainteresowani tą możliwością, proszeni są o zgłoszenie się do Pani dr inż. Joanny Kałkowskiej w terminie do 23 maja 2016r.

 

Zgodnie z zawartą umową,  podwójny dyplom może uzyskać nie więcej niż sześciu studentów. Kryteriami selekcji  kandydatów są:

a) Średnia ważona z ocen uzyskanych w trakcie pierwszego semestru

   studiów II stopnia (kryterium wstępne); kryterium to służy do wyłonienia

   kandydatów, którzy zarejestrują się na studia w Uniwersytecie Lille 1,

b) Suma średnich z ocen z następujących przedmiotów (kryterium

   ostateczne):

   - Zarządzanie strategiczne (Strategic Management) – sem. 1

   - Zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterprise Management) – sem. 1,

   - Marketing międzynarodowy (International Marketing) – sem. 2,

   - Współczesne koncepcje zarządzania (Modern Concepts of Management)

      - sem. 2,

   - Zarządzanie procesami (Process Management) – sem. 2.

 

Studenci wyjeżdżają co najmniej na jeden semestr do uczelni partnerskiej. Studenci kierunku Inżynieria Zarządzania – Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Engineering Management – Corporate Management) wyjeżdżają do Universytetu Lille 1 na trzeci semestr studiów (semestr letni).  Semestr rozpoczyna się w lutym. Rejestracja na studia w Uniwersytecie Lille 1 następuje na przełomie czerwca i lipca poprzedniego roku akademickiego (semestr 1 – letni). Harmonogram mobilności określony jest w Annex 1 (w załączeniu).

 

Studia prowadzone są w języku angielskim.