Informacje ogólne dotyczące praktyk studenckich w roku akademickim 2019/20

W ROKU AKADEMICKIM 2019 / 2020 OPIEKUNAMI PRAKTYK SĄ:

 

Studia stacjonarne:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA:  dr inż. Tomasz Ewertowski

- INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA oraz ENGINEERING MANAGEMENT: dr inż. Anna Mazur

- LOGISTYKA: dr inż. Roma Marczewska-Kuźma

 

Studia niestacjonarne:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA: dr inż. Aleksandra Dewicka

- INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA: dr inż. Agnieszka Grzelczak

- LOGISTYKA: dr inż. Agnieszka Grzelczak

 

Regulamin praktyk wydanie 10 z dnia 03.03.2020

Aneks nr 1 z dnia 13.05.2020 roku do Regulaminu Praktyk Studenckich

Załącznik 1 - podanie o zmianę terminu odbycia praktyk
Załącznik 2 - INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA potwierdzenie odbycia praktyk
Załącznik 2 - INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA potwierdzenie odbycia praktyk
Załącznik 2 - LOGISTYKA potwierdzenie odbycia praktyk
Załącznik 3 - INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA sprawozdanie z praktyk
Załącznik 3 - INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA sprawozdanie z praktyk
Załącznik 3 - LOGISTYKA sprawozdanie z praktyk
Załącznik 4 - zaliczenie praktyk
Załącznik 5 - podanie o zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach 
Załącznik 6 - porozumienie o współpracy
Załącznik 7 - umowa indywidualna trójstronna
Załącznik 8 - niezbędnik praktykanta

 

Inżynieria Bezpieczeństwa PROGRAM PRAKTYK
Inżynieria Zarządzania PROGRAM PRAKTYK
Logistyka PROGRAM PRAKTYK