• Polski
  • English

Zarządzenia Dziekana

 

 

Numer

Z dnia Czego dotyczy  
WIZ-11/1/I/2015 25 czerwca 2015 r. W sprawie rozdysponowania obciążeń dydaktycznych na WIZ
WIZ-11/1/II/2016 3 października 2016 r. W sprawie ustalenia liczebności grup studenckich na WIZ
WIZ-11/1/III/2016 3 października 2016 r. W sprawie ustalenia kompetencji na WIZ
WIZ-11/1/IV/2019 2 grudnia 2019 r. w sprawie limitów prac dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

 

 

 Zasady oceniania studentów - procedura

 Zasady oceniania studentów - prezentacja

Zasady organizacji wyjść studenckich na zajęcia realizowane poza terenem Uczelni