• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Doktorat Recenzje
1. mgr inż Andżelika Libertowska Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce