• Polski
  • English

Praktyki

Informacje ogólne dotyczące praktyk studenckich
w roku akademickim 2019/20
 

 

W ROKU AKADEMICKIM 2019 / 2020 OPIEKUNAMI PRAKTYK SĄ:

 

 

Studia stacjonarne:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA: 

- INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA oraz ENGINEERING MANAGEMENT: 

- LOGISTYKA:

 

Studia niestacjonarne:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA: 

- INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA: 

- LOGISTYKA: 

 

Regulamin praktyk wydanie 9 z dnia 11.03.2019 (załącznik w opracowaniu)

Załącznik 1 - podanie o zmianę terminu odbycia praktyk
Załącznik 2 - INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA potwierdzenie odbycia praktyk
Załącznik 2 - INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA potwierdzenie odbycia praktyk
Załącznik 2 - LOGISTYKA potwierdzenie odbycia praktyk
Załącznik 3 - INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA sprawozdanie z praktyk
Załącznik 3 - INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA sprawozdanie z praktyk
Załącznik 3 - LOGISTYKA sprawozdanie z praktyk
Załącznik 4 - zaliczenie praktyk
Załącznik 5 - podanie o zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach 

 

 
Inżynieria Bezpieczeństwa PROGRAM PRAKTYK
Inżynieria Zarządzania PROGRAM PRAKTYK

Logistyka PROGRAM PRAKTYK