• Polski
  • English

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  

 

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (link).

 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia są przedstawiane do zaopiniowania Radzie Wydziału.

 

Rektor Uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

 

Następnie ocena wniosków zostaje dokonana przez zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skład zespołu tworzą eksperci z dziadziny nauki, sztuki i sportu. 

 

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie MNiSW. Do doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.