• Polski
 • English

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania

 
W dniach od 3.08.2020 do 21.08.2020 Biblioteka WIZ będzie nieczynna

 

Kustosz: mgr Alicja Błędowska

email: biblioteka_wiz@put.poznan.pl

telefon: 61 665 34 02

 

--------------------------------------------------

ZASADY BEZPICZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, związanym z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa obowiązujące pracowników, doktorantów i studentów,  korzystających z Biblioteki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Biblioteka będzie czynna w poniedziałek, środę oraz czwartek od godziny 9.00 do 14.00

 

W dniach od 6.07.2020 do 10.07.2020 Biblioteka WIZ będzie nieczynna

 

 Zasady korzystania z biblioteki:

 • Dostęp do księgozbioru dla pracowników, doktorantów i studentów od dnia 25.05.2020 r. do odwołania będzie działał na zasadzie wypożyczeń.
 • Zgłoszenia zapotrzebowania należy dokonywać poprzez email: biblioteka_wiz@put.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 665 34 02;

 

katalog online księgozbioru znajduje się na stronie: https://pp-hip.pfsl.poznan.pl

 

 • Odbiór książek następuje osobiście po wcześniejszych uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki oraz po okazaniu legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej. Przygotowane książki będą do odebrania na specjalnie przygotowanym stanowisku.
 • Książki będą do odebrania w ciągu 3 dni roboczych.
 • Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni bibliotecznej (jedna osoba przy stanowisku obsługi i ewentualna kolejka przy zachowaniu odległości 2 metrów pomiędzy osobami)
 •  Na terenie biblioteki czytelnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk
 • Zwrot książek następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych (możliwość przedłużenia telefonicznie lub mailowo, poprzez kontakt z pracownikiem biblioteki)

 

------------------------------------------------------

 

Główne obszary działalności:

 • wspieranie procesów dydaktycznych i naukowych kadry Wydziału Inżynierii Zarządzania, studentów studiów dziennych i zaocznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych
 • udostępnianie księgozbioru biblioteki
 • aktywne uzupełnienie zbiorów biblioteki o najnowsze piśmiennictwo z zakresu wszystkich specjalności objętych działalnością Wydziału

 

Zasoby biblioteczne:

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (podręczniki, skrypty, opracowania naukowe, materiały konferencyjne, czasopisma) z zakresu:

 • Zarządzania
 • Zarządzania Produkcją
 • Logistyki
 • Nauk Ekonomicznych
 • Marketingu
 • Inżynierii Jakości
 • Ergonomii
 • Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu
 • Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego

 

Księgozbiór liczy ponad 13.000 woluminów książek oraz ok. 50 tytułów czasopism bieżących. Głównie są to wydawnictwa w języku polskim, w niewielkiej liczbie również w języku angielskim i niemieckim. Biblioteka posiada także własne wydawnictwa ogólno-informacyjne takie jak: encyklopedie, słowniki językowe oraz leksykony.

 

Udostępnianie zasobów bibliotecznych:

Biblioteka udostępnia swoje zasoby na miejscu, wszystkim zainteresowanym. Do korzystania z Wypożyczalni mają prawo pracownicy naukowi i studenci na podstawie karty bibliotecznej.

 

Dodatkowe informacje:

W związku z prowadzoną działalnością opracowywania zasobów bibliotecznych, istnieje możliwość sprawdzenia zbiorów Biblioteki w katalogu on-line, dostępnym pod adresem:

http://www.library.put.poznan.pl