• Polski
  • English

Samorząd studentów

 

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania:

 

Przewodnicząca WRSS WIZ:

Maria Zienkiewicz maria.zienkiewicz@samorzad.put.poznan.pl

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Bartosz Szram bartosz.szram@samorzad.put.poznan.pl

Członkowie WRSS WIZ:

Oktawia Mikulska (Inżynieria Zarządzania II rok Ist.)

Weronika Przybył (Logistyka II rok Ist.)

Katarzyna Szczepańska (Logistyka II rok Ist.)

Klaudia Hojka  - (Inżynieria Zarządzania II rok Ist.)

Oliver Al-Nasrawi  - (Logistyka II rok Ist.)

Agnieszka Melniczak  - (Logistyka II rok Ist.)

 

Zapraszamy do biura Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
Tel./Fax.: 61 665 27 28
E-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl

 

Zapraszamy na nasze dyżury!
Wtorek - czwartek  w godz. 11:15-15:10

 

KONTAKTY DLA STUDENTÓW

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

 

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia.

 

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe.

 

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach.

 

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra.