• Polski
  • English

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „LOGISTYKA ZE STAŻEM

 

W dniu 22.01.2020 odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Inżynierii Zarządzania PP z przedstawicielami przedsiębiorstw prowadzących staże dla studentów kierunku Logistyka I stopnia. Były to: Imperial Tobacco Polska S.A., Solaris Bus&Coach S.A., Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., Niedźwiedź Lock Sp. z o.o.

Program stażowy odbywał się w przedsiębiorstwach równolegle z kształceniem. Proces rekrutacyjny podczas 2 semestru studiów wyłonił 10 stażystów, którzy od 3 semestru rozpoczęli ścieżkę dydaktyczną połączoną z praktyką. W ten sposób oprócz zajęć dydaktycznych, studenci realizowali zadania stażowe, a także wybrane formy przedmiotów, szczególnie projekty praktyczne, jak np. Inżynieria logistyczna, Ekologistyka, Logistyka produkcji i zaopatrzenia, czy Projektowanie procesów logistycznych i Projektowanie procesów produkcyjnych. To wzbogaciło ich doświadczenie praktyczne, rozwinęło kreatywne myślenie, a także nauczyło pracy w zespole. Promowane obecnie prace inżynierskie są także związane z problemami przedsiębiorstw przyjmujących na staż.

Podczas spotkania wręczone zostały certyfikaty dla studentów i listy gratulacyjne dla przedsiębiorstw. Przedstawiciele przedsiębiorstw podsumowując staż stwierdzili, że jest to dwustronny transfer wiedzy pomiędzy uczelnią a logistyką w praktyce. Zauważono również, że przedsiębiorstwa uczestniczące w programie odnoszą istotne korzyści ekonomiczne, ponieważ studenci już w trakcie studiów wdrażają się do firmy poznając jej specyfikę i potrzeby. W rezultacie tego można w efektywny sposób pozyskać cennych pracowników. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że istnieje realne zapotrzebowanie na tego typu programy stażowe. Wydział Inżynierii Zarządzania podejmie starania, aby podobnym programem objąć kolejne roczniki kierunku Logistyka.