• Polski
  • English

Sympozjum Komisji Ergonomii

 

V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

 

W dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 odbyło się coroczne, V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tematem obrad była „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji”. Materiały Sympozjów są wydawane w postaci monografii. W Sympozjum wzięli udział i wygłosili referaty pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, głównie z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości:

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski,

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska,

dr inż. Marcin Butlewski,

dr inż. Grzegorz Dahlke,

dr Jerzy S. Marcinkowski.

Była to najbardziej liczna grupa pracowników spośród wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Powyższe osoby otrzymały akty powołania na członków Komisji Ergonomii PAU na kadencję 2018-2021, a prof. Edwin Tytyk został wybrany na funkcję wiceprzewodniczą­cego Komisji Ergonomii PAU.

 

Edwin Tytyk

 

 

 

Krótki: 
W dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 odbyło się coroczne, V (XXXII) Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tematem obrad była „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji”.