• Polski
  • English

Wzory dokumentów dyplomowych

 

 

Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego )

 

Wgrywanie pracy dyplomowej na serwer

Instrukcja użytkowania systemu eStudent 2.0

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski - Inżynieria Bezpieczeństwa

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski - Logistyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski - Inżynieria Zarządzania

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski - Inżynieria Bezpieczeństwa

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski - Logistyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski - Inżynieria Zarządzania

 

Plik zawierający format Karty Dyplomowej należy otworzyć w trybie do odczytu i zapisać go pod nazwiskiem dyplomanta. Proszę nie zmienać stylu, rozmiaru czcionki i formatu dokumentu, dat wpisanych w formularz. Proszę tekst pisać czcionką normalną, bez wyróżników.

Wypełnioną kartę dyplomową w formie elektronicznej zapisaną wyłącznie w formacie Microsoft Word promotor przesyła na adres

Anna.Kucharska@put.poznan.pl 

Gotowe tytułowe karty prac dyplomowych należy odbierać w Dziekanacie

 

 

 

 

Praca inżynierska - Wydział Inżynierii Zarządzania - 2019/2020

Strona tytułowa pracy inżynierskiej

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 31.01.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Engineering Management (do 31.01.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Logistyka (do 31.01.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 31.01.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - niestacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 31.03.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - niestacjonarne I st. - kierunek: Logistyka (do 31.03.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - niestacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 31.03.2020)

Opinia promotora

Opinia recenzenta

Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej

 

Praca magisterska - Wydział Inżynierii Zarządzania - 2019/2020

 

Strona tytułowa pracy magisterskiej

Szablon do pisania pracy magisterskiej

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - stacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 31.03.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - stacjonarne II st. - kierunek: Logistyka (do 15.09.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - stacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 15.09.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - niestacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 30.09.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - niestacjonarne II st. - kierunek: Logistyka (do 31.03.2020)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - niestacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 31.03.2020)

Opinia promotora

Opinia recenzenta

Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej


 

 

Praca inżynierska - Wydział Inżynierii Zarządzania - 2018/2019

 

Strona tytułowa pracy inżynierskiej

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 31.01.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Engineering Management - specjalność: Engineering with Commerce (do 31.01.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Logistyka (do 31.01.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - stacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 31.01.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - niestacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 31.03.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - niestacjonarne I st. - kierunek: Logistyka (do 31.03.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej inżynierskiej - niestacjonarne I st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 31.03.2019)

Opinia promotora

Opinia recenzenta

Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej

 

Praca magisterska - Wydział Inżynierii Zarządzania - 2018/2019

 

Strona tytułowa pracy magisterskiej

Szablon do pisania pracy magisterskiej

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - stacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 31.01.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - stacjonarne II st. - kierunek: Logistyka (do 30.06.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - stacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 30.06.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - niestacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Zarządzania (do 30.09.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - niestacjonarne II st. - kierunek: Logistyka (do 31.03.2019)

Karta tematu pracy dyplomowej magisterskiej - niestacjonarne II st. - kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (do 31.03.2019)

Opinia promotora

Opinia recenzenta

Formularz protokołu komisji egzaminacyjnej


 

 

 

Dokumenty wspólne

 

Wniosek o ustalenie terminu egzaminu dyplomowego

Oświadczenie dotyczące samodzielnego napisania pracy dyplomowej

Informacje dodatkowe o przebiegu studiów (j. polski)

Informacje dodatkowe o przebiegu studiów (j. angielski)

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej

Karta obiegowa

Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim