Programy studiów

Programy studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
•    studia stacjonarne I stopnia
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

•    studia niestacjonarne, I stopnia
•    studia niestacjonarne, II stopnia, specjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
•    studia niestacjonarne, II stopnia, specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
•    studia niestacjonarne, II stopnia, specjalność: Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
•    studia stacjonarne I stopnia
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Managing Enterprise of the Future

•    studia niestacjonarne I stopnia
•    studia niestacjonarne II stopnia, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
•    studia niestacjonarne II stopnia, specjalność: Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

LOGISTYKA
•    studia stacjonarne I stopnia
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Logistyka Łańcuchów dostaw
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Logistyka przedsiębiorstwa
•    studia stacjonarne II stopnia, specjalność: Logistics systems

•    studia niestacjonarne, I stopnia
•    studia niestacjonarne, II stopnia, specjalność: Logistyka Łańcuchów dostaw
•    studia niestacjonarne, II stopnia, specjalność: Logistyka przedsiębiorstwa

 

Zobacz karty ECTS (2021/2022):

•    INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - stacjonarne, I stopnia
•    INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - stacjonarne, II stopnia 
•    INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - niestacjonarne, I stopnia
•    INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - niestacjonarne, II stopnia  

•    ENGINEERING MANAGEMENT - stacjonarne, I stopnia
•    ENGINEERING MANAGEMENT - stacjonarne, II stopnia   

•    INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - stacjonarne, I stopnia
•    INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - stacjonarne, II stopnia 
•    INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - niestacjonarne, I stopnia
•    INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - niestacjonarne, II stopnia  

•    LOGISTYKA  - stacjonarne, I stopnia
•    LOGISTYKA  - stacjonarne, II stopnia
•    LOGISTYKA  - niestacjonarne, I stopnia
•    LOGISTYKA  - niestacjonarne, II stopnia
•    LOGISTICS  - stacjonarne, II stopnia  

Karty ECST z ubiegłych roczników znajdziesz na stronie głównej Politechniki Poznańskiej w zakładce KARTY ECTS