• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Marek

Nazwisko: Goliński

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Starszy wykładowca

Miejsce pracy: Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego

Telefon: 61 665 34 03

Pokój: 316

E-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:30 10:30 całość
czwartek 10:00 11:00 całość
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
DataTematyka
03-03-2016 Zarządzanie nowymi produktami
03-04-2011 Badania marketingowe Promocja
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
07-01-20191. Szafrański M., Goliński M., Graczyk-Kucharska M., Spychała M., (2019), Cooperation of education and enterprises in improving professional competences - analysis of needs, Manufacturing 2019: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. 2. Majchrzak J., Goliński M., Mantura W., (2019), The concept of the qualitology and grey system theory application in marketing information quality cognition and assessment, CEJOR, Special Issue on Human Factors in a Contemporary Organization. (w rec.) 3. Goliński M., Szafrański M., (2018), Application of Corporate Social Responsibility for Competency Management—Case Study, [in] EcoProduction, P. Golinska, M. Spychala (Eds): Corporate Social Responsibility in the Manufacturing and Services Sectors 4. Graczyk-Kucharska M., Szafrański M., Goliński M., Spychała M., Borsekova K., Model of competency management in the network of production enterprises in Industry 4.0 – assumptions. In: Advances in Manufacturng ed. A. Hamrol, O. Ciszak, P. Legutko, M. Jurczyk, Springer, 2018 (currently available with date), pp. 195-204. 5. Szafrański M., Bogurska-Matys K., Goliński M., Problems in communication between businesses and technical education system, Management and Production Engineering Review, Volume 8, Number 2/2017, pp. 9-18. 6. Spychała M., Szafrański M., Graczyk-Kucharska M., Goliński M., The Method of Designing Reference Models of Workstations, W: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. International University of Catalonia, Barcelona, Spain, 7-8 September 2017, pp. 930-939. 7. Szafrański M., Goliński M., Graczyk-Kucharska M., Spychała M., Nonformal activities for the improvement of the development of vocational competences – the Polish example, Proceedings of the 1ST International Scientific Conference »Teaching Methods for Economics and Business Sciences«: 8 May 2017, Maribor, Slovenia. 8. Więcek-Janka E., Spychała M., Szafrański M., Goliński M., Basic Terms, [In:] The acceleration of development of transversal competences, M. Szafrański, M. Goliński, H. Simi (editors), Centria University of Applied Sciences, Kokkola 2017, p. 10-17. 9. Szafrański M., Graczyk-Kucharska M., Goliński M., Spychała M., Doskonalenie kodu kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach-case study, Przegląd Organizacji, vol 3. 2017 10. Szafranski M., Graczyk-Kucharska M., Więcek-Janka M., Branowski M., Goliński M., Wyrwicka M., Matrix of the dependencies of practical teaching methods and methods of teaching transversal competences. [In:] The acceleration of development of transversal competences, M. Szafrański, M. Goliński, H. Simi (editors), Centra University of Applied Sciences, Kokkola 2017, pp. 187 -197. Available at: https://doi.org/10.18690/978-961-286-091-2 11. Szafrański M., Goliński M., Więcek-Janka E., Graczyk-Kucharska M., Spychała M., Nonformal Activities for the Improvement of the Development of Vocational Competences – the Polish Example. [In:] Proceedings of the 1ST International Scientific Conference »Teaching Methods for Economics and Business Sciences«, University of Maribor Press, Maribor, Slovenia. pp. 129-146, 2017. 12. Goliński M., Summary, [In:] The acceleration of development of transversal competences, M. Szafrański, M. Goliński, H. Simi (editors), Centria University of Applied Sciences, Kokkola 2017, p. 198-199. 13. Graczyk-Kucharska M., Goliński M., Spychała M., Szafrański M., Competences of the future as an impulse for innovation in the management of smart organizations, Engines of Urban and Regional Development, 6th Central European Conference in Regional Science, 2017, Slovakia, 14. Goliński M., Włodarczak Z., Miądowicz M., It solutions supporting the management of information of employees’ competencies, Polish Journal of Management Studies vol. 13.2, 2016, pp. 46-57. 15. Goliński M., Elastyczne zarządzanie kompetencjami w „Systemie Zawodowcy”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie, 2016, Nr 71, ISSN 0239-9415, pp., 5-15 16. Kijewska J., Goliński M., Conceptual framework for marketing communication management with a qualitative and system-oriented approach, TRIZ Future Conference 2016, Systematic innovation and creativity, The 16th International Conference of the European TRIZ Association, 2016, 24-27 October/ Wrocław 17. Goliński M., Graczyk-Kucharska, M., Spychała M., Szafrański M., System management competencies job applicants with use of IT tool "System Professionals", Proceedings of 2016 3rd International Conference on Social Science (ICSS2016), December 9–11, 2016, Shanghai, China, pp. 345-351, ISBN: 978-1-60595-410-3, Copy right by DEStech Publications, Inc. 18. Spychała M., Graczyk-Kucharska, M., Goliński M., Szafrański M., Competency management as the direction of the development of enterprises - based on research, 3rd International Conference on Social Science (ICSS2016), December 9–11, 2016, Shanghai, China, pp. 393-399, ISBN: 978-1-60595-410-3, Copy right by DEStech Publications, Inc. 19. Goliński M., Mantura W., Wykorzystanie badań rynkowych w zakresie kompetencji pracowniczych w doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi, Przegląd Organizacji 11/2015 pp. 27-33. 20. Jabłoński J., Goliński M., Mierzyński R., Noodler Inc., Ergonomic cases of Twistons, Editing and printing, UNI-DRUK Luboń, Poznań 2015, ISBN: 978-83-61091-36-3, 32 p. 21. Szafrański M., Goliński M., Monitoring demand for professional skills in SMEs of the Wielkopolska, 5th International Conference on Management (ICoM 2015), Management, leadership and strategy for SMEs’ competitiveness, Szent István University, Gödöllő, Hungary, 18-19th June 2015, pp. 73-77 22. Goliński M., The use of web application Mobilne miasto [Mobile city] in the conveyance of information about urban space in the system human factor – technology, [in] Applied Human Factors and Ergonomics International, 2015, pp. 206-205, Kraków. 23. Goliński M., Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego, Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego, [w:] I. Werner, E. Więcek-Janka (red.) Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy, Tom XV, zeszyt 8, część II, Łódź Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014, Łódź, s 25-39. 24. Szymandera-Buszka K., Jędrusek-Golińska A., Waszkowiak K., Goliński M., Postawy studentów Politechniki Poznańskiej wobec żywności zawierającej składniki bioaktywne, Marketing i Rynek nr 06/2014, artykuł na płycie CD. 25. Jędrusek-Golińska A., Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Goliński M., Rektor Katarzyna, Czynniki determinujące zakup prozdrowotnych mlecznych napojów fermentowanych na przykładzie zachowań konsumentów z terenu Poznania, Marketing i Rynek nr 06/2014, artykuł na płycie CD. 26. Goliński M., Szafrański M., Więcek-Janka E., Działania na rzecz doskonalenia jakości procesu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, Doradca Zawodowy. - 2013, nr 3(24), s. 51-55. 27. Goliński M., Realizacja działań promocyjnych stosowanych w projekcie w świetle badań, w: NAUKA I POSTĘP zarządzanie wiedzą dla innowacji, praca pod redakcją Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo MJ Media sp. z o.o., Poznań 2013. 28. Goliński M., Metody badań potrzeb informacyjnych, w: Zintegrowany system dostępu do in-formacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, praca pod redakcją Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012. 29. Goliński M., Methodology of research into information needs, [in] Integrated support system for access to information in urban space with use of GPS and GIS systems, praca pod redakcją Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012. 30. Goliński M., Szafrański M., Charakterystyka opracowanego modelu badania skuteczności pro-mocji nauki, podrozdział 2. w: Model badania skuteczności promocji nauki, red. M. Golińskiego i M. Szafrańskiego, wyd. PP. Poznań 2012. 31. Goliński M.: Założenia i realizacja działań promocyjne stosowanych w projekcie, podrozdział 4. w: Model badania skuteczności promocji nauki, red. M. Golińskiego i M. Szafrańskiego, wyd. PP. Poznań 2012. 32. Goliński M., Graczyk M., Prussak W., Skawiński T., Szafrański M., Badanie możliwości wykorzystania informacji o przestrzeni miejskiej w urządzeniach mobilnych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 703 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 88 2012, s. 474-482. 33. Goliński M., Graczyk M., Prussak W., Skawiński T., Szafrański M., Znaczenie urządzeń mobilnych w eksploracji informacji Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 703 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 88 2012, s. 569-577. 34. Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Prussak W., Skawiński T., Technological and organizational determinants of information management in the urban space (based on scientific re-search), ACM ICUIMC 2012, February 20–22, Kuala Lumpur, Malaysia, materiały elektroniczne (10 stron). 35. Goliński M., Zarządzanie nowymi produktami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012. 36. Goliński M., Systemy informatyczne w marketingu usług logistycznych, rozdział 6, w: Marketing usług logistycznych (red) M. Branowski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 37. Goliński M., Promocja usług logistycznych, podrozdział 4.5, w: Marketing usług logistycznych (red.) M. Branowski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 38. Goliński M., Włodarczak Z., Grupka K., Podsystem informatyczny [w:] Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, ISBN 978‐83‐7775‐077‐3, strony (69-100). 39. Goliński M., Włodarczak Z., Grupka K., Obsługa aplikacji [w:] Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, ISBN 978‐83‐7775‐077‐3, strony (101-145). 40. Szafrański M., Goliński M., Interactive laboratory of technical knowledge acceleration in Program of acceleration of knowledge of technology, mathematics and natural science in Poland., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 41. Goliński M., Szafrański M., Tendencje w transformacji wiedzy, red. naukowa Wyrwicka M., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 42. Bondarowska K., Branowski M., Goliński M., Miądowicz M., Szafrański M., Organizacja działalności usługowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 43. Bondarowska K., Szafrański M., Goliński M., Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (str. 31-35). 44. Szafrański M., Goliński M., Istota procesu transformacji wiedzy z odniesieniem do Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. naukowa Wyrwicka M., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (211-228). 45. Włodarkiewicz-Klimek H., Kałkowska J., Goliński M., Analiza PEST i SWOT dla transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych Wielkopolski, red. naukowa Wyrwicka M., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (187-196). 46. Mantura W., Bondarowska K., Branowski M., Goliński M., Miądowicz M., Szafrański M., Rachunkowość zarządcza – wprowadzenie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 47. Goliński M., Szafrański M., Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności. w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Zarządzania Organizacjami Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009. 48. Szafrański M., Goliński M., Więcek-Janka E., Grupka K., Methodology of improvement and acceleration of knowledge and technical skills development in Wielkopolska region, 12Th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Services Sciences (ICQSS) , August 27-29, 2009, Verona, Italy, 2009. - 12 s. 49. Goliński M., Szafrański M., Więcek-Janka E., Bondarowska K., Monitoring of effectiveness and quality of education and forecasting the adjustment of education system to the needs of the labor market, 12Th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Services Sciences (ICQSS) , August 27-29, 2009, Verona, Italy, 12 s. 50. Goliński M., Szafrański M., Jarmuszkiewicz A., Technical Knowledge Accelerator: Mobile laboratory of technical, mathematical and natural science knowledge – innovation in popularizing technology, mathematics and natural sciences, Foundations of control and management sciences, Publishing House of Poznan University of Technology, No. 5. 2009. 51. Goliński M., Szafrański M., Jarmuszkiewicz A., A Proposal of systematic and complex solution in regard to improvement of education efficiency to be used in economy, Foundations of control and management sciences, Publishing House of Poznan University of Technology, No. 5. 2009. 52. Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M., Chosen systems of access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area. in: Health protection and ergonomics for human live quality formation, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 5-18. 53. Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Goliński M., Szafrański M., Miądowicz M., A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area. in: The ergonomics and safety in environment of human live, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009 s. 35-46. 54. Szafrański M., Grupka K., Goliński M., Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008. 55. Jabłoński J., Goliński M., Mirzynski R., Makaron i spółka czyli ergonomiczne przypadki Zakrętalskich, Wyd i Drukarnia, UNI-DRUK Luboń k. Poznania, Poznań 2008, ISBN: 978-83-61091-36-3, 32 str. 56. Szafrański M, Bondarowska K., Więcek-Janka E., Goliński M., Akcelerator wiedzy technicznej Politechniki Poznańskiej – innowacja w doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie wiedzy technicznej. W: materiały X konferencji „TQM stymulatorem innowacyjności”, P.W. KMB DRUK, Boszkowo 2008, s. 351-358. 57. Goliński M., Miądowicz M., Włodarczak Z., Implementation of computer systems in quality management: Organizations in changing environment. Current problems, concepts and mathods of management: Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation 4th International Conference ERGON-AXIA: HAAMAHA 2007: Managing Enterprise ot the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena, Trzcieliński Stefan [eds.] - Madison (USA): IEA Press, 2007. - s. 670-680. 58. Goliński M., Jakubiak K., Badania marketingowe jako element zarzadzania przez marketing, Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej. Nowe trendy w marketingu. - 2006, nr 4, s. 57-66. 59. Goliński M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Ergonomiczność produktu jako potrzeba konsumenta, W: Ergonomia produktu: ergonomiczne zasady projektowania produktów. Pod red. Jana Jabłońskiego. - Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2006. - s. 107-133. 60. Goliński M., Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2005, nr 41, s. 29-38. 61. Goliński M, Miądowicz M. Information system elements in the creation of products, Foundations of Control and Management Sciences / Politechnika Poznańska. - 2004, nr 2, s. 27-35 62. Goliński M, Włodarczak Z., Metody i narzędzia pozyskiwania zewnętrznej informacji marketingowej. Marketing. Teoria i praktyka / redakcja naukowa: A. Drapińska. – Gdańsk, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2004. - S. 39-44. 63. Goliński M, Włodarczak Z., Wykorzystanie systemów informatycznych w procesach informacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi / Pod redakcją Jerzego Lewandowskiego. - Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 369-378. 64. Goliński M, Kałkowska J., The usage of CRM system at modelling quality of products (CRM FQ - Customer Relatrionship Management for Quality) W: Human - Centred Computing: Cognitive, Social and Ergonomic Aspects: Proceedings of HCI International 2003 10th International Conference on Human-Computer Interaction Symposium on Human Interface, Japan, 2003 : 5th International Conference on Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics : 2nd International Conference on Universal Access in Human - Computer Interaction, Crete, Greece, 22-27 June 2003. - London LEA, 2003. - S. 986-990. 65. Goliński M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Charakterystyka wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym w oparciu o badania marketingowe W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian / Pod redakcją J. Lewandowskiego. - Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002. - S. 25-36. 66. Goliński M., Włodarczak Z., Wykorzystanie systemu informatycznego w procesie produkcji wyrobu Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2002, nr34, s. 5-15. 67. Goliński M., Systemy informacji marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiały konferencyjne Komunikacja a przyszłość marketingu, WSKiZ, Będlewo, kwiecień 2002, s. 47-56. 68. Goliński M., Miejsce informacji w procesie zarządzania jakością wyrobów przemysłowych W: Konferencja Naukowa, Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo materiały konferencyjne, E. Krzemień, M. Śmiechowska, Szczyrk, 2000. - S. 95-99 69. Goliński M., Promocja produktu i przedsiębiorstwa. W: Marketing przedsiębiorstw przemysłowych/ pod red. Władysława Mantury - Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000. - S. 186-217. 70. Goliński M.: Zewnętrzna informacja marketingowa w kształtowaniu jakości wyrobów przemysłowych. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Zakopane, 2000, s.63-66. 71. Goliński M., Jakość promocji wyrobów przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 1999, nr 25, s. 43-52. 72. Goliński M., Włodarczak Z., Projektowanie optymalnego przekazu w Internecie. W: Informatyka w zarządzaniu, marketingu i inżynierii produkcji: zbiór referatów, 1999. - s. 105-114. 73. Goliński M., Włodarczak Z., Zastosowanie Internetu w wybranych działaniach marketingowych Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 1999, nr 27, s. 45-59. 74. Goliński M., Problematyka jakości w działaniach promocyjnych. Finanse Bankowość Ubezpieczenia / [Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu]. - 1998, nr 3-4, s. 152-158. 75. Goliński M., Wstępna analiza jakości promocji wyrobów przemysłowych W 20. Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, maj 1998 / Polit. Zielonogórska. - Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 1998. - S. 255-259.
07-01-2019PublikacjePobierz