• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Władysław

Nazwisko: Mantura

Tytuł: prof. dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Miejsce pracy:

Telefon: 61 665 34 04

Pokój: 316

E-mail: wladyslaw.mantura@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:30 11:00 całość
piątek 09:30 11:00 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
17-01-2013 Zakres tematyczny badań naukowych obejmuje problematykę nauk o zarządzaniu, dotyczącą w szczególności takich dziedzin wiedzy, jak: - kwalitologia, a w tym: ogólna teoria jakości, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach,ekonomika jakości, - teoria marketingu przedsiębiorstw przemysłowych, a w tym: ogólna teoria marketingu, metodyka zarządzania marketingowego, - sterowanie ekonomiczne, a w tym: rachunkowość zarzadcza, kontroling, badania i analizy kosztów, systemy informacji ekonomicznej, rozrachunek wewnętrzny, systemy wynagrodzeń, budżetowanie jednostek, rachunek efektywności ekonomicznej, analizy finansowe, systemy zewnętrznej stymulacji ekonomicznej.
Prace dyplomowe
DataTematyka
17-01-2013 1. Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura. 2. Specjalność badawcza: marketing przedsiębiorstw przemysłowych, zarządzanie jakością, sterowanie ekonomiczne 3. Obszary tematyczne prac dyplomowych: A. Marketing przedsiębiorstw przemysłowych – zarządzanie marketingowe, badania marketingowe, systemy informacji marketingowej, odmiany marketingu, marketing środków produkcji, zarządzanie produktem i asortymentem, wprowadzanie produktu na rynek, promocja i komunikacja, dystrybucja, logistyka w zaopatrzeniu i w dystrybucji, marketing internetowy, strategie cenowe, zarządzanie relacjami z klientem, itd. B. Zarządzanie jakością – funkcje zarządzania jakością, system zarządzania jakością, statystyczna kontrola jakości, statystyczne sterowanie procesami, metody i narzędzia zarządzania jakością, zarządzanie przez jakość (TQM), ekonomika jakości, wdrażanie norm ISO serii 9000, 14000 i 18000, itd. C. Sterowanie ekonomiczne – rachunkowość zarządcza, kontroling, badania i analizy kosztów, systemy infor
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
17-01-2013Wykaz najwartościowszych 10-ciu publikacjiPobierz