• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Adam

Nazwisko: Górny

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 34 08

Pokój: 318c

E-mail: adam.gorny@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:45 11:15 całość
wtorek 15:10 16:40 całość
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
DataTematyka
07-04-2018 OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM – metodyka i zastosowanie metod oceny, – systemy eksperckie w ocenie ryzyka zawodowego, – zastosowanie oceny ryzyka zawodowego dla zapobiegania wypadkom przy pracy, – rozwiązania praktyczne, – ryzyko zawodowe w kształtowaniu jakości warunków pracy, – szkolenia i kompetencje personelu.
07-10-2017 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – systemy zarządzania bhp, metodyka zarządzania bhp, – wdrażanie i eksploatacja systemów zarządzania bhp, – doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem pracy, – kształtowanie jakości warunków pracy, – wymagania normy ISO 45001, – TQM w kształtowaniu jakości środowiska pracy, – TQM w zarządzaniu warunkami pracy
07-03-2017 CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU PRACY (hałas i wibracja) – pomiary i weryfikacja parametrów środowiska pracy, – ocena wpływu zagrożeń na zdrowie zatrudnionych, – ocena wpływu zagrożeń na możliwość wykonywania pracy, – czynniki niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego, – przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy
05-11-2016 OCENA ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIE CE – wymagania zasadnicze, – oznakowanie CE, – moduły i procedury oceny zgodności, – zastosowanie oceny zgodności w praktyce, – wspólny europejski rynek, nadzór rynku, zadania i funkcjonowanie jednostek kontrolnych
14-10-2013 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań miniamalnych, - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań branżowych, - procedury i metodyka przeglądów i kontroli
23-01-2011 AUDIT – podstawy metodyczne procesu auditu, – realizacja auditu, – kompetencja auditorów, – rola auditu w kształtowaniu jakości warunków pracy
23-01-2011 WYMAGANIA PRAWNE W OCHRONIE PRACY (aspekty techniczne) – struktura systemu prawnego, – wymagania krajowe, – wymagania międzynarodowe, – harmonizacja prawa
23-01-2011 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wybrane zagadnienia) – struktura systemów zarządzania, – procesowe aspekty zarządzania jakością, – efektywność systemów zarządzania jakością, – teoria niezawodności w systemach jakości, – rola, miejsce i znaczenie ergonomii i bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu jakością, – Total Quality Management
23-01-2011 BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W PROCESACH PRACY
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
07-10-2019(N / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowe _ plan zajęćPobierz
07-10-2019(N / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ plan zajęćPobierz
09-10-2019(S / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego _ plan zajęć Pobierz
09-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp _ plan zajęćPobierz
19-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp _ tematy projektówPobierz
07-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp _ tematyka ćwiczenia nr 1Pobierz
07-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp _ zakres zadania projektowegoPobierz
18-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ materiały pomocnicze do ćwiczeń nr 3 Pobierz
09-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ plan zajęćPobierz
18-10-2019(S / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ tematyka ćwiczenia nr 2 Pobierz
09-10-2019(S / IB_ZZBO, II st., sem. 2): Zarządzanie ryzykiem zawodowym _ plan zajęćPobierz
11-10-2019wyniki szkolenia bhp _ WYDZIAŁ INFORMATYKI Pobierz
Publikacje
DataTytuł
03-09-2018najważniejsze pozycje dorobku literaturowego Pobierz