• Polski
  • English

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

 

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską oraz najlepsze osiągnięcia naukowe, na podstawie których przyznaje się stopień doktora habilitowanego.

 

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

 

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali oni stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2014 r. a 31.12.2015 r.

 

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie oraz promotorzy i recenzenci za zgodą autora.

 

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

1. w przypadku pracy doktorskiej:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 30.000 zł,
  • trzy wyróżnienia w wysokości po 10.000 zł,

2. w przypadku pracy habilitacyjnej:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 50.000 zł,
  • trzy wyróżnienia w wysokości po 20.000 zł.

 

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na IV kwartał 2016 roku.

 

Wskazówki techniczne: 

Dla ułatwienia zakodowania pracy/publikacji na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ew. tytuł.

 

Kontakt, regulamin oraz formularz wniosku dostępne sa na stronie NBP: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2016/doktorska-habilitacyjna/main.html

Krótki: 
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską oraz najlepsze osiągnięcia naukowe, na podstawie których przyznaje się stopień doktora habilitowanego. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali oni stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2014 r. a 31.12.2015 r.