• Polski
  • English

Erasmus+ - rozliczenie wyjazdu

ROZLICZENIE POBYTU NA WYJEŹDZIE STYPENDIALNYM ERASMUS+


Rozliczenie pobytu na wyjeździe stypendialnym Erasmus+ następuję poprzez przedstawnienie koordynatorowi wypełnionego dokumentu KARTA ZALICZENIOWA. Po zatwierdzeniu przez koordynatora, kartę zaliczeniową należy przedstawić w dziekanacie oraz w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

 

Wzór karty zaliczenia do pobrania