• Polski
 • English

Opłaty

 

 

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

w roku akademickim 2017/18

 

UWAGA!

 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych, dziekan może wyrazić zgodzę na rozłożenie opłaty semestralnej na raty. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 14 dni przed terminem wniesienia opłaty.

 

Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty - po pisemnym wezwaniu do jej uregulowania - stanowi postawę do skreślenia z listy studentów. Przywrócenie w prawach studenta/doktoranta, który uprzednio został skreślony z powodu nieuiszczenia opłaty, może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległej opłaty i zryczałtowanej opłaty za wezwanie.

 

 Pełen tekst Zarządzanie nr 10 Rektora_Politechniki Poznańskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. (RO/IV/10/2017) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2017/2018

 

1. Na studiach stacjonarnych, powtarzanie semestru w przypadku wznowienia studiów   - 800 zł

 

2. Powtarzanie przedmiotu, zależnie od liczby godzin, na wszystkich rodzajach studiów:

 • do 30 godz. w semestrze  - 200 zł
 • od 30 godz. do 60 godz. w semestrze  - 300 zł
 • powyżej 60 godz. w semestrze  - 400 zł

 

3. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:

 • na kierunkach: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - 2.200 zł za semestr
 • na kierunku: LOGISTYKA - 2.400 zł za semestr

 

4. Na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia:

 • na kierunkach: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - 2.200 zł za semestr
 • na kierunku: LOGISTYKA - 2.400 zł za semestr

 

5. Na niestacjonarnych studiach doktoranckich - 1.200 zł za semestr

 

6. Na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia - wg preliminarza kosztów

 

W/w opłaty wnosi się na indywidualne konto studenta - numer konta należy pobrać w dziekanacie (pokój 205).

 

 

 

 

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

w roku akademickim 2016/17

 

UWAGA!

 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych, dziekan może wyrazić zgodzę na rozłożenie opłaty semestralnej na raty. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 14 dni przed terminem wniesienia opłaty.

 

Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty - po pisemnym wezwaniu do jej uregulowania - stanowi postawę do skreślenia z listy studentów. Przywrócenie w prawach studenta/doktoranta, który uprzednio został skreślony z powodu nieuiszczenia opłaty, może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległej opłaty i zryczałtowanej opłaty za wezwanie.

 

 Pełen tekst Zarządzanie nr 7 Rektora_Politechniki Poznańskiej z dnia 07 maja 2016 r. (RO/V/7/2016) w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2016/2017

 

1. Na studiach stacjonarnych, powtarzanie semestru w przypadku wznowienia studiów   - 800 zł

 

2. Powtarzanie przedmiotu, zależnie od liczby godzin, na wszystkich rodzajach studiów:

 • do 30 godz. w semestrze  - 200 zł
 • od 30 godz. do 60 godz. w semestrze  - 300 zł
 • powyżej 60 godz. w semestrze  - 400 zł

 

3. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:

 • na kierunkach INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - 2.000 zł za semestr

 

4. Na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia:

 • na kierunkach INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKA, INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - 2.000 zł za semestr

 

5. Na niestacjonarnych studiach doktoranckich - 1.200 zł za semestr

 

6. Na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia - wg preliminarza kosztów

 

W/w opłaty wnosi się na indywidualne konto studenta - numer konta należy pobrać w dziekanacie (pokój 205).