• Polski
  • English

Akademiki

 

Tryb przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2018/2019

 

Miejsca w domach studenckich są przydzielane przez Centralną Komisję ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS)

Centralna Komisja ds. miejsc w Domach Studenckich przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach:

 

  • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2018/2019 do dnia 11.06.2018 r.

Wniosek należy wypełnić za pomocą formularza dostępnego w serwisie eStudent, a następnie wydrukować i dostarczyć do Zintegrowanego Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowo 3, pokój 17 (budynek z zegarem)

 

  • dla studentów przyjętych na I rok studiów do dnia 17.08.2018 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.zco.put.poznan.pl. Po wypełnieniu, wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Zintegrowanego Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowe 3, 60-965 Poznań, pokój 17 (budynek z zegarem)

 

CKMDS dokonuje przydziału miejsc w terminach:

  • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2018/2019 do dnia 15.06.2018 r.
  • dla studentów przyjętych na I rok studiów do dnia 22.08.2018 r.

 

Student, który otrzymał przydział miejsca w DS jest zobowiązany do podpisania tzw. Umowy Warunkowej do dnia 29.06.2018 r., a osoba przyjęta na I rok studiów do dnia 31.08.2018 r.

 

Przydział miejsca jest wiążący tylko po podpisaniu Umowy Warunkowej w wyżej wyznaczonym terminie.

 

Student, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie traci je. W takim przypadku może w dalszym ciągu ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca, o które należy ubiegać się już bezpośrednio u Kierownika Osiedla Studenckiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.