• Polski
  • English

Akademiki

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich

 

Studenci stacjonarnych studiów mogą ubiegać się o przydział miejsca w Domu Studenckim PP na podstawie wniosku.

 

Centralna Komisja ds. miejsc w Domach Studenckich przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach:

  • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2017/2018 do dnia 12.06.2017 r.
  • dla studentów przyjętych na I rok studiów do dnia 16.08.2017 r.

 

Wnioski należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem)

 

Student, który otrzymał przydział miejsca w DS jest zobowiązany do podpisania tzw. Umowy Warunkowej do dnia 30.06.2017 r., a osoba przyjęta na I rok studiów do dnia 31.08.2017 r.

 

Przydział miejsca jest wiążący tylko po podpisaniu Umowy Warunkowej w wyżej wyznaczonym terminie.

 

Student, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie traci je. W takim przypadku może w dalszym ciągu ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca, o które należy ubiegać się już bezpośrednio u Kierownika Osiedla Studenckiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wniosek o przydział miejsca w DS (załącznik nr 1)

Oświadczenie o niepobieraniu pomocy matrialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 2)