• Polski
  • English

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnoprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 

Wzór wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 9 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej.

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

 

 

Ramowa procedura przydzielania świadczeń materialnych studentom Politechniki Poznańskiej w sem. zimowym 2016/2017

Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów