• Polski
  • English

Oferty pracy

Wydział Inżynierii Zarządzania ołasza konkursy na następujące stanowiska:

 

KONKURS na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości
KONKURS na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości
KONKURS na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
KONKURS na stanowisko asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
KONKURS na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego