• Polski
  • English

Prace dyplomowe

 
Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

 

Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

 

Zarządzenie JM Rektora PP w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

 

Wgrywanie pracy dyplomowej na serwer

Instrukcja użytkowania systemu eStudent 2.0

 

Lista promotorów: 

 

Terminarz wyboru promotorów: 

 

Prezentacja dla studiów I stopnia: 

 

Prezentacja dla studiów II stopnia: 

 

Zasady dyplomowania i rekrutacji na II stopień w roku akad. 2018/19: 

 

 

Wybór promotora pracy inżynierskiej

 

  • Wybór promotora na I stopniu studiów następuje na semestrze poprzedzającym praktyki.
  • Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Inżynierii Zarządzania preferuje się prace inżynierskie opracowywane przez zespoły studentów.  
  • Zespół powinien liczyć od 2 do 4 osób.
  • Prace inżynierskie przyjmują postać projektów zespołowych. Temat powinien być osadzony w ramach konkretnej instytucji i waloryzować wiedzę zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia.
  • Zespół przygotowuje  jedno wspólne wydawnictwo, w którym określa się indywidualny wkład każdego członka zespołu.

 

 

Wybór promotora pracy magisterskiej

 

  • Zgodnie z Regulaminem realizacji prac dyplomowych wybór promotora pracy magisterskiej powinien być ustalony nie później niż do końca semestru poprzedzającego ostatni semestr studiów.
  • Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy dyplomowej powinny być zgodne z kierunkiem i  specjalnością  na której studiuje dyplomant
  • Student kontaktuje się z promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy, a następnie zgłasza to do administracji

 

 

Proszę zgłaszać wybór promotora do Pani:

Agata Olejniczak

Ul. Strzelecka 11 pokój 203

Tel. 61 665 34 28

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  godz. 10.00-14.00

PIĄTEK - NIECZYNNE

E-mail: agata.olejniczak@put.poznan.pl

Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, zostaną przypisani automatycznie do promotorów z danej specjalności