• Polski
  • English

Prace dyplomowe

 
Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

 

Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

 

Wgrywanie pracy dyplomowej na serwer

Instrukcja użytkowania systemu eStudent 2.0

 

Lista promotorów: 

 

Terminarz wyboru promotorów: 

 

Prezentacja dla studiów I stopnia: 

 

Prezentacja dla studiów II stopnia: 

 

Zasady dyplomowania i rekrutacji na II stopień w roku akad. 2018/19: 

 

 

Wybór promotora pracy inżynierskiej

 

  • Wybór promotora na I stopniu studiów następuje na semestrze poprzedzającym praktyki.
  • Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Inżynierii Zarządzania preferuje się prace inżynierskie opracowywane przez zespoły studentów.  
  • Zespół powinien liczyć od 2 do 4 osób.
  • Prace inżynierskie przyjmują postać projektów zespołowych. Temat powinien być osadzony w ramach konkretnej instytucji i waloryzować wiedzę zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia.
  • Zespół przygotowuje  jedno wspólne wydawnictwo, w którym określa się indywidualny wkład każdego członka zespołu.

 

 

Wybór promotora pracy magisterskiej

 

  • Zgodnie z Regulaminem realizacji prac dyplomowych wybór promotora pracy magisterskiej powinien być ustalony nie później niż do końca semestru poprzedzającego ostatni semestr studiów.
  • Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy dyplomowej powinny być zgodne z kierunkiem i  specjalnością  na której studiuje dyplomant
  • Student kontaktuje się z promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy, a następnie zgłasza to do administracji

 

 

Proszę zgłaszać wybór promotora do Pani:

Agata Olejniczak

Ul. Strzelecka 11 pokój 203

Tel. 61 665 34 28

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  godz. 10.00-14.00

PIĄTEK - NIECZYNNE

E-mail: agata.olejniczak@put.poznan.pl

Po upływie wyznaczonego terminu studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, zostaną przypisani automatycznie do promotorów z danej specjalności