• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Doktorat Recenzje
1.  mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat

Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora Zywnościowego Wielkopolski

 

 

2. mgr inż. Kamil Wróbel METODA KSZTAŁTOWANIA ERGONOMICZNOŚCI RĘCZNYCH ELEMENTÓW STEROWNICZYCH DLA OSÓB STARSZYCH

3. mgr Elżbieta Świtalska Badanie wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce