• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1

mgr inż. Łukasz Stawecki

„Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things”

2

mgr inż. Krzysztof Stern

„Wpływ współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym na system zarządzania środowiskowego”

3 mgr inż. Aleksandra Dewicka

„Absorpcja i dyfuzja innowacji ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach”

4 mgr inż. Monika Sergot

„Badanie i doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentge-nowskich”

5 mgr inż. Agnieszka Buhmann

„Badanie roli IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach”

6 mgr inż. Marek Jasiński

„Metodyka planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych”

7 mgr inż. Filip Karaśkiewicz

„Metodyka wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i technologii grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu niezauto-matyzowanego”

8 mgr inż. Tomasz Paweł Tyc

„Model wielopoziomowego systemu zarządzania śródlądowym transportem wodnym”

 

9 mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

"Madel zarządzania technologiami w przedsię-biorstwie klastrowym"

 

10 mgr Łukasz Stawecki

Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami
z grupy Internet of Things