• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1 mgr Joanna Małecka

Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 

 

2.  mgr inż. Krystian Pawłowski Model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarzqdzania w przemyśle elektromaszynowym