• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1 mgr inż. Natalia Pawlak

"Metodyka projektowania szczupłych jednostek produkcyjnych"

2 mgr inż. Anna Stasiuk-Piekarska

„Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych”

3 Dipl. Kauffrau Karolina Olejniczak

„Identyfikacja endogenicznych czynników zarządzania konkurencyjnością subregionu"