• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1 mgr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke

"Ekspertowa metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie"

2 mgr inż. Sylwia Marek

„Implementacja modelowania normatywnego w promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki”

3 mgr inż. Filip Karaśkiewicz

„Metodyka wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i technologii grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu niezautomatyzowanego”

4 mgr inż. Tomasz Paweł Tyc

„Model wielopoziomowego systemu zarządzania śródlądowym transportem wodnym”