• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1. mgr inż Katarzyna Szwedzka Metodyka badania efektywnośći eksploatacji złożonych systemów technicznych w przedsiębio-rstwie branży meblarskiej

 

2.  mgr inż. Irena Pawłyszyn Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w kla-strach sieciowych

 

3.  mgr inż. Marta Pawłowska

Metodyka rozwiązywania konfliktów w procesie sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych

 

4. mgr inż. Michał Trziszka Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT

 

5.

mgr inż. Żaneta Nejman

Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych

 

6. mgr Justyna Kozłowska Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potzreby integracji produktowo-usługowej

 

7. mgr inż. Piotr Rogacki Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych